19
Wed, Dec
7 New Articles

DEN HAAG - Niet het volledige collegegeld voor een heel jaar overmaken, maar per studiepunt betalen. Dit zogeheten flexstuderen is als experiment sinds september 2017 mogelijk voor studenten aan twee hogescholen en twee universiteiten.

Foto: defensie

DEN HAAG - Nederlandse (oud-)militairen vertrekken dinsdag 16 oktober naar Australië om mee te doen aan de Invictus Games 2018. Dit is een internationaal sportevenement voor zieke en gewond geraakte militairen en vindt plaats van 20 tot en met 27 oktober in Sydney, Australië.

DEN HAAG - Er moet meer aandacht komen voor de keuze van onderwijstaal in het hoger onderwijs. Om dit te regelen zal vanaf februari bij de reguliere kwaliteitstoetsing van opleidingen extra worden ingezoomd op de taalkeuze. Dit heeft minister Van Engelshoven vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.

DEN HAAG - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionale bestuurders van Noordoost Nederland hebben vandaag een convenant ondertekend waarin ze afspreken samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal.

DEN HAAG - Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht.

More Articles ...