19
Tue, Feb
32 New Articles

DEN HAAG - Rijk en regio’s hebben deze week afspraken gemaakt om mensen sneller van A naar B te krijgen. Met grote investeringen in wegen, spoor en vaarwegen willen minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de toenemende verkeersdrukte opvangen.

DEN HAAG - De Open State Foundation ontving vandaag de Stuiveling Open Data Award (SODA) en €20.000 voor de toepassing PoliFLW. Staatssecretaris Raymond Knops overhandigde de award tijdens de Innovation Expo in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam.

DEN HAAG - Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking is niet aan het werk. Dat is veel te veel, vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘We kunnen het ons niet veroorloven dat zoveel mensen langs de kant staan. Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt.'

Met een gerichte aanpak via werk kunnen nieuwkomers en Nederlanders met een migratie-achtergrond sneller integreren en meedoen in de Nederlandse samenleving. Een achttal specifieke pilots wordt ingezet om de achterstand te verkleinen. Zowel achterstand in deelname aan de arbeidsmarkt als doorstroming naar hogere functies. Pilots waarvan de aanpak werkt, worden in 2020 landelijk aangeboden aan werkgevers, gemeenten en scholen. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

tweet koolmeesDe acht VIA-pilots zijn gericht op:

  • Vergroting van ouderbetrokkenheid op het vmbo voor een studiekeuze met beter arbeidsperspectief;
  • Professionalisering van de voorbereiding op de arbeidsmarkt en bredere arbeidsoriëntatie voor mbo-leerlingen;
  • Tegengaan van vooroordelen via eenvoudige aanpassing in werving en selectieproces bij werkgevers;
  • Inzicht krijgen in culturele diversiteit in personeelsbestand d.m.v. databasekoppeling;
  • Behoud en doorstroom van personeel met niet-westerse migratieachtergrond;
  • Verbetering van de arbeidsmarktpositie door combinaties van werken en leren;
  • Betere aansluiting van de UWV-dienstverlening voor ww-ers met een niet-westerse migratieachtergrond, gericht op snellere terugkeer op de arbeidsmarkt;
  • Intensievere begeleiding van langdurig werklozen, waaronder Somalische Nederlanders.

Samen met werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen worden de verschillende pilots nauwlettend gevolgd, onderzocht en beoordeeld op praktische toepasbaarheid en effectiviteit. Wat werkt wordt gebruikt en de opgebouwde kennis komt vanaf 2020 beschikbaar.infographicbijkamerbriefvianovember2018 866744

More Articles ...