24
za, juni
0 New Articles

Den Haag - Elke moeder weet vaak wel dat roken slecht is voor haar ongeboren kind. Toch lukt het veel moeders of aanstaande moeders niet om te stoppen met roken. In ieder geval niet in hun eentje. Deze moeders hebben steun nodig uit hun omgeving.

Den Haag - Om meer muziek in de klas te krijgen, is het van groot belang dat toekomstige leerkrachten zelfvertrouwen ontwikkelen om bijvoorbeeld te zingen voor en met hun leerlingen. Dat begint met goed muziekonderwijs op de pabo voor iedere student.

Nederland - De winter keert de komende dagen terug! Vandaag passeert een storing die de voorste begrenzing vormt van de koude lucht. Dit gaat vergezeld van (mot)regen en over een strook van Texel naar Twenthe overgaand in sneeuw. De nachten worden fors kouder met lichte tot matige vorst en ‘s middags daalt het kwik naar het vriespunt. 

Den Haag - De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen.

Meer artikelen...