12
Sun, Jul
0 New Articles

Algemeen

NEDERLAND - Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling.

Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden (voor voorbeelden: zie 'Digitale toepassingen').

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met een coronaloket. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de regeling. Als de coronacrisis en de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis die invloed hebben op de continuïteit van ondersteuning of zorg aflopen, dan vervalt deze tijdelijke uitbreiding van de SET. Deze uitbreiding van de SET opent op 25 maart 2020 om 9.00 uur.

Budget

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan u maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale/ toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

Het voor dit jaar beschikbare budget voor de (reguliere) SET bedraagt € 28 miljoen. Financiering van aanvragen via de uitbreiding komt uit ditzelfde budget.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Aanvragen

Een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers kan een aanvraag indienen. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking. Dit doet u door in een beknopt plan van een paar A4 te beschrijven via welke stappen u zorg op afstand in uw organisatie gaat realiseren.

Aanbieders van zorg kunnen een aanvraag indienen vanaf 25 maart 2020, via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de benodigde formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. U hoeft voor deze aanvraag geen samenwerkingsverklaring bij te voegen. De beoordelingscriteria zijn versoepeld, de criteria van de reguliere SET zijn ook niet van toepassing voor deze subsidie.
Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag en kunt u bij goedkeuring aan de slag.

Digitale toepassingen

De regeling ondersteunt toepassingen die bijdragen aan ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Extra ondersteuning bij beeldschermzorg

Vraagt u subsidie aan voor beeldschermzorg? Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley een 'Fasttrack Beeldschermzorg'. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door aanbieders van ondersteuning en zorg. Hier vindt u kennis en praktische instrumenten/tips voor organisatie, inrichting, gebruik en training.