15
Wed, Jul
17 New Articles

Algemeen

DEFENSIE - Er wordt volop gespeculeerd over de inzet van het leger om de Nederlandse bevolking te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat militairen nog niet zichtbaar op straat zijn, wil helemaal niet zeggen dat Defensie geen rol speelt.

Op de achtergrond wordt alles gedaan om mens en materieel beschikbaar te stellen. “Dat u ons nog niet fysiek tegenkomt is positief. Als dit wel het geval is, dan is de situatie in ons land ook dermate verslechterd”, reageert Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.

Het calamiteitenhospitaal openen, kazernes omtoveren tot quarantainelocaties, mobiele intensive cares beschikbaar stellen, transport- en bevoorradingsschepen gebruiken om besmette patiënten te behandelen...Tal van scenario’s hebben intussen bij de defensietop de revue gepasseerd.

collage 01“Defensie heeft wel verschillende concrete stappen gezet, maar dat is niet altijd even zichtbaar. Op de achtergrond worden momenteel meer voorbereidingen getroffen én we staan met man en macht paraat”, begint de admiraal. “Zodat als de situatie verslechtert, een beroep op onze organisatie kan worden gedaan. Dan is het zaak dat we maximaal voorbereid zijn.”

Concrete maatregelen door Defensie

Defensieminster Ank Bijleveld legt uit welke concrete maatregelen Defensie inmiddels heeft genomen in strijd tegen COVID-19:

 • Beademingsapparaten
  "Er zijn 40 beademingsapparaten beschikbaar gesteld, die op ic’s ingezet kunnen worden."
 • Opvang asielzoekers
  “De Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij Zoutkamp, ten oosten van het Lauwersmeer, wordt tijdelijk gebruikt als opvanglocatie voor asielzoekers. In bestaande centra kunnen nu geen nieuwe asielzoekers naar binnen om besmetting te voorkomen. De krijgsmacht faciliteert de locatie en verzorgt de beveiliging. De eigen cateraar Paresto voorziet in voeding."
 • Mogelijke bijstand Aruba
  "106 mariniers die in Amerika waren voor oefeningen gaan, na een quarantaineperiode, naar Aruba om indien nodig bijstand te verlenen."
 • Defensiemedewerkers naar LOCC en VWS
  "8 defensiemedewerkers zijn aan het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) toegevoegd. 5 defensieplanners gaan tijdelijk naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Militairen zijn bij uitstek gewend om planmatig te werken in crisissituaties. Onze ervaring is van zeer toegevoegde waarde.”