04
Thu, Jun
12 New Articles

Algemeen

DEN HAAG – Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC) organiseerde op 29 mei jl. in samenwerking met het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) en Vereniging Antilliaans Netwerk (VAN) een herdenkingsbijeenkomst in het kader van ’50 jaar na 30 mei 1969’.

thumbnail herdenkingsbijeenkomst 2 Henco Cecilia Valika Smeulders John Leerdam Deze herdenkingsbijeenkomst bestond uit een vertoning van de documentaire ‘Gritu di un Pueblo (1995) geregisseerd door John Leerdam, gevolgd door een paneldiscussie over ‘50 jaar na 30 mei 1969’.

In een bomvolle zaal van Het Filmhuis in Den Haag keken de genodigden naar de ingrijpende en levendige beelden en foto’s van 30 mei 1969. Ze luisterden naar emotionele verhalen van onder andere Stanley Brown, wijlen Ewald Ong-A-Kwie, Feo Sulvaran en Irene van Grieken. Ook Nederlandse militairen kwamen aan het woord. Ze vertrokken toendertijd uit Nederland naar Curaçao om aldaar op te treden.

Belangstelling De herdenkingsbijeenkomst genoot van een enorme belangstelling van de in Nederland wonende Curaçaoënaars en andere Caribische Nederlanders. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door onder andere Jorien Wuite Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Henk Brons directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en door leden en relaties van Stichting OCaN en VAN.

Gevolmachtigde Minister van Curaçao Anthony Begina benadukte in zijn welkomstwoord het belang om aandacht te besteden aan de historische dag. Het is precies een halve eeuw geleden dat de opstand thumbnail herdenkingsbijeenkomst 5 John Leerdam Gert Oostindie plaatsvond, die een enorme impact heeft gehad op de Curaçaose bevolking en samenleving.

De heer Begina hield de genodigden een spiegel voor: “Hoe kijken we terug op die gebeurtenis? Het begon bij de toenmalige Shell-raffinaderij, waar nu 50 jaar later weer onzekerheid heerst. Wat heeft Curaçao geleerd van 30 mei 1969? Waar sta jij met de gebeurtenissen van 30 mei 1969 in je achterhoofd?”

Reflecteren De documentaire Gritu di un Pueblo is volgens Gevolmachtigde Minister Anthony Begina een goede aanzet om terug te kijken en ook om vooruit te kijken. “Het is goed als we samen en ook individueel reflecteren, nu 50 jaar na dato. Daarna moeten we gaan verbinden, om samen stappen vooruit te zetten.”

Na de vertoning van de documentaire vond er een paneldiscussie plaats onder leiding van Henco Cecilia van het KGMC met regisseur John Leerdam, onderzoeker Valika Smeulders, historicus Gert Oostindie en oud-minister Stanley Inderson.
thumbnail herdenkingsbijeenkomst 4 GevMin SXM Jorien Wuite GevMin Anthony Begina