21
Wed, Oct
14 New Articles

Algemeen

DEN HAAG - Pleegouders houdt voor de vergoedingen die ze ontvangt voor het bieden van een belastingvrijstelling. Zij biedt hun vergoedingen inkomstenbelasting niet aan. Dit heeft een snelle vertaling naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet wil dat kinderen opgroeien in een zo huiselijk mogelijke situatie. Pleegouders spelen horen een cruciale rol. Het is dat het voldoende is dat er voldoende pleegouders worden gewisseld, dat de pleegouders zo min mogelijk uitstromen en dat iedereen, ongeacht zijn haar financiële situatie, pleegouder kan worden.

Voor pleegouders op 1 januari 2013 een wettelijke belastingvrijstelling van de pleegvergoedingen, ongeacht het aantal pleegkinderen dat ze opvangen. Voorheen gold de vrijstelling alleen by opvang van drie of minder pleegkinderen. Bij de opvang is wel aangegeven dat dit na 5 jaar een keer zou gaan volgen. Die is gelukkig afgerond.

Uit de evaluatie van de wettelijke vrijstelling dat dat de maatregel geen heeft. Een positief effect van de vrijstelling is dat daar administratieve lasten voor pleegouders zijn voorkomen.

Daarom stelt het kabinet voor de vrijstelling van pleegvergoedingen structureel te maken per 1 januari 2019.