19
Wed, Jun
25 New Articles

Algemeen

UTRECHT - Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden opent op maandag 19 november met een toespraak het internationale congres van Expertisecentrum handicap + studie in Utrecht.

Centraal tijdens het congres staat de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in het hoger onderwijs. Dit verdrag trad in 2016 in Nederland in werking.
In het VN-verdrag is vastgelegd dat mensen met een beperking op onder meer het gebied van wonen, onderwijs, werk en vervoer gelijke rechten moeten krijgen. Het gaat uit van inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt onderwijsinstellingen die hier werk van willen maken.

Tijdens hetcongres komen onderwijsprofessionals uit
binnen- en buitenland aan het woord over toegankelijk en inclusief hoger onderwijs. Daarnaast komt onder de noemer van studentenwelzijn de problematiek van prestatiedruk, burn-out en psychische klachten onder studenten binnen hogescholen en universiteiten aan de orde.

Het Expertisecentrum handicap + studie stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs. Prinses Laurentien is beschermvrouwe van het expertisecentrum.