02
Tue, Jun
0 New Articles

Foto Trainees & Team BZK

Algemeen

AMSTERDAM - In september 2018 gaat de 3e editie van het Talent Ontwikkelprogramma (TOP) Bonaire en de 2e editie van het TOP Traineeship van start.

Dit jaar zullen maar liefst 14 deelnemers van het reguliere programma en 9 Trainees uit Europees Nederland zich voegen bij de ‘TOP community’. Deze community groeit daarmee uit tot ruim 50 professionals die elk hun persoonlijke ontwikkeling centraal zetten en gedreven zijn om Bonaire verder te helpen.

Meerjarig project
In 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire (OLB), een intensief opleidingsprogramma samengesteld voor de werknemers in de (semi)publieke sector van het eiland: TOP Bonaire. In 2017 is daar een traineeprogramma aan toegevoegd om Caribische jonge professionals die terug willen keren naar de regio kansen te bieden: het TOP Traineeship. “TOP zorgt voor een zachte landing en biedt een unieke kans voor persoonlijke groei”, zegt een van de startende trainees. Het duale project is een mooi voorbeeld van een bottom-up benadering voor capaciteitsversterking en goed bestuur. Door aanhoudend te investeren in mens en organisatie worden deze doelen behaald. “De bevolking plukt daar uiteindelijk de vruchten van”, aldus Rintje Oenema, programmacoördinator Bestuurlijke Ontwikkeling bij BZK.

Opleiding
De onderdelen van het opleidingsprogramma zijn uiteenlopend en worden door verschillende opleidingsbureaus verzorgd. Het aanbod varieert van ‘harde trainingen’ zoals publieke financiën en project management, tot ‘zachte trainingen’ in de sfeer van persoonlijke coaching en communicatievaardigheden. Daarmee wordt aandacht besteed aan een brede basis van professionele skills. Ook werken de TOP deelnemers in teams gedurende een jaar aan projecten van het OLB of een andere stakeholder. De bewustwordingscampagne tegen alcoholgebruik in het verkeer op Bonaire is een voorbeeld van een succesvol project dat vanuit TOP is opgesteld. Met deze manier van werken wordt niet alleen praktijkervaring opgedaan, maar ook wordt de samenwerking tussen de verschillende organisaties op het eiland gestimuleerd.

Bestuurskracht
Drie elementen komen in het programma steeds terug: ambtelijke professionalisering, publieke kernwaarden en leiderschap. Deze elementen vormen de basis voor capaciteitsversterking en goed bestuur. Burgers en ondernemers op Bonaire zijn zich bewust van de maatschappelijke uitdagingen op het eiland. Denk aan infrastructuur, armoedebestrijding, landbouw en toerisme. Een sterk ambtelijk apparaat en een goed functionerend bestuur zijn randvoorwaarden om de grote uitdagingen van de komende jaren aan te pakken.

Samenwerking op Bonaire
TOP Bonaire en het TOP Traineeship worden door BZK gefinancierd en geleid. Aan de uitvoering werken diverse partijen mee. Het OLB, en in het bijzonder de afdeling personeelszaken, is een cruciale partner. De lokale overheidsorganisaties ondersteunen in de eigen ontwikkeling is en blijft een gezamenlijk belang. Andere partners zijn WeConnect (werving en selectie), TEAM Bonaire (HR-advies), Smart Choices (coaching) en Link ERS Projectmanagement en Advies (projectcoördinatie). Diverse ‘ambassadeurs’ zoals gezaghebber Edison Rijna en John Soliano dragen bij aan het maatschappelijke draagvlak dat onmisbaar is voor het succes van TOP.

Samenwerking met Curaçao
Ook Curaçao gaat vanaf september 2018 van start met een eigen ‘Capacity Building Program’, een lokaal opleidingsprogramma voor ambtenaren, vergelijkbaar met TOP. Op initiatief van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) van Curaçao is de samenwerking gezocht met BZK en de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad (VNW). BZK en VNW dragen bij aan het Curaçaose initiatief doormiddel van een financiële bijdrage en door het delen van de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de organisatie van TOP op Bonaire. BZK, VNW en BPD willen de samenwerking continueren en beogen tenminste één programmaonderdeel te synchroniseren om de Bonairiaanse en Curaçaose groepen bij elkaar te brengen voor een kennismaking en om het netwerk tussen ambtenaren van de twee eilanden te versterken.