19
Tue, Feb
9 New Articles

Algemeen

AMSTERDAM - Drag Queens United, een beweging van Nederlandse en internationale Drag Queens, schaart zich achter de uitspraken van nieuwe burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en eisen vreedzaam het recht op anders, zichzelf te mogen zijn.

Drag Queens United is het voorbeeld dat bewijst dat mensen met verschillende achtergronden, etniciteit en inzichten vreedzaam met elkaar omgaan en een boodschap van inclusiviteit en diversiteit brengen. Drag Queens United vindt dat, in tijden van toenemend geweld tegen de LHBTI-gemeenschap in Astoria Centraal vLayered v1 currentNederland, het belangrijk is dat diversiteit zicht- baar is in het straatbeeld en dat dit actief wordt beschermd en gevierd, ondersteund door handha- ving en de politiek.

Om zichtbaarheid te bevorderen en aandacht te vragen voor diversiteit vaart Drag Queens United op 4 augustus mee tijdens Pride Amsterdam onder het motto ‘Be a hero: express yourself’. Ook brengt de beweging in dat kader een bijzondere fotoserie uit.

Het thema van de Amsterdam Pride 2018 is ‘heroes’. “Als we aan helden denken, zien we al snel superhel- den uit films voor ons. Echter, in het alledaagse bestaan zijn er andere helden in onze omgeving aanwezig die erkenning verdienen.

Zij zijn de mensen die de straat kleur geven met hun creatieve verschijningen, hun zelfexpressie en harde werk”, stelt Lady Galore, initiatiefneemster van Drag Queens United. “Iedereen die zichzelf durft te laten zien, anders dan de norm, is een held. Drag Queens zijn hier een prachtig voorbeeld van.

Maar uit zelfbescherming zijn Drag Queens erg voorzichtig geworden. Twee mannen durven niet meer hand in hand op straat te lopen. Zeer recent nog is een Drag Queen in Amsterdam geschopt en geslagen, zonder dat omstanders ingrepen. En dit zijn alleen nog maar de incidenten die het nieuws bereiken.”

Toch blijven Drag Queens doen waar ze goed in zijn. Galore: “We geven shows in clubs zoals tijdens Super- ball in Paradiso en of festivals zoals op het Maskouri Rijks Layered v1 v1 currentGalore-podium van Milkshake festival. We vermaken toeristen in cafétjes en bejaarden in verzorgingstehuizen, we roepen emoties op. We doen waarvan we geloven dat het goed is, maar we zijn voorzichtig.” Volgens Drag Queens United moet het tij in Nederland gekeerd worden. “Waar is het tolerante Nederland gebleven? Iedereen moet eruit kunnen zien zoals hij/zij zich comfortabel voelt. Liefde kunnen voelen voor wie hij/zij wil.

Zonder daarom gepest, gediscrimineerd of aangevallen te worden. Maar hoe? Wat iedereen kan doen is, jezelf zijn. Wees ‘anders’ in het straatbeeld, want alleen dan, al kost het tijd, wordt ‘anders’ normaal”, aldus Galore.

Drag Queens United is daarom erg verheugd met de specifieke aandacht die de nieuwe burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, aan diversiteit schonk tijdens haar beëdiging begin juli. Halsema belooft daarin te strijden voor “...mensen die vreedzaam het recht opeisen om anders, om zichzelf te mogen zijn...”

Om deze boodschap kracht bij te zetten brengt Drag Queens United een ode aan iedereen die ‘anders’ durft te zijn. Tijdens de botenparade wil Drag Queens Uni- ted iedereen uitdagen zichzelf te laten zien.

In totaal bestaat het gezelschap op de boot uit Drag Queens, Drag Kings, Bio Queens en mannen van over de hele wereld. Ze laten zichzelf in hun diversiteit zien om hun boodschap met de wereld te delen: be a hero, express yourself.

NewVyper Dam v2Speciaal voor Pride-week heeft Drag Queens United samen met Jon Haywood een foto-reportage gemaakt. Hij fotografeerde Drag Queens op herkenbare plekken in Amsterdam. Galore : “In het openbaar. In principe kwetsbaar, maar sterk en strijdend voor hun doel. Ze staan stil, terwijl de mensen in hun omgeving bewegen, gewoon doorlopen; alsof er niets opmerkelijks te zien is.

Drag Queens als standaard onderdeel van het straatbeeld. Jij, zoals je bent als onderdeel van het straatbeeld. Zo zou het moeten zijn. In Amsterdam. In Nederland.” Jon Haywood hield zijn eerste camera vast op elfjarige leeftijd. Nu, bijna 40 jaar later werkt hij aan zijn eerste grote expositie ‘Life’s a Drag’, een documentaire over de diversiteit van drag-optredens en de onderliggende relatie met de brede maatschappij.

Pride Amsterdam

Pride Amsterdam wordt van 28 juli tot en met 5 augustus 2018 gehouden. Met het festival wordt NewGalore Vondel Layered v2 v1 currentblijvend aandacht gevraagd voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkwaardigheid van LHBTI’s in het bijzonder, waar ook ter wereld.

Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Pride Amsterdam biedt met haar partners een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. Meer: www.pride.amsterdam.