19
Tue, Feb
9 New Articles

Algemeen

DEN HAAG - Minister van Defensie Ank Bijleveld reikt maandag 2 juli veertien dapperheidsonderscheidingen uit. De minister speldt eenmaal de Bronzen Leeuw op, tweemaal het Bronzen Kruis, vijfmaal het Kruis van Verdienste en zes keer het Vliegerkruis.

De decorandi zijn veertien veteranen die zich onder zware gevechtsomstandigheden hebben onderscheiden boven Kosovo, in Afghanistan, Zuid-Soedan en voor de kust van Somalië.

De (oud-)militairen hebben veel fysiek zware en levensgevaarlijke missies uitgevoerd. In plaats van terug te deinzen, schroomden de militairen niet om het gevecht aan te gaan.

De veertien decorandi deden wat zij zelf als ‘vanzelfsprekend’ bestempelen. Dat is het echter niet; met gevaar voor eigen leven deden zij wat nodig was voor hun kameraden en de veiligheid in het algemeen. Het is bijzonder dat deze vier soorten militaire dapperheidsonderscheidingen tijdens een ceremonie worden uitgereikt aan (oud-)militairen van alle vier de krijgsmachtdelen. Voor het eerst in lange tijd ontvangt namelijk ook iemand van de Koninklijke Marechaussee de onderscheiding.

Een militair komt niet zomaar in aanmerking voor een dapperheidsonderscheiding. Hier gaat een uitgebreid onderzoek aan vooraf. Hierbij wordt gelet op kwaliteiten als moed, beleid, trouw, initiatief, inzicht, vakmanschap en een hoge mate van zelfopoffering. Zijne Majesteit de Koning kent de decoraties toe. De uitreiking gaat vervolgens gepaard met militair ceremonieel en vindt plaats in het bijzijn van familie, vrienden en autoriteiten.