17
Mon, Dec
0 New Articles

Algemeen

DEN HAAG - Donderdag 8 maart ondertekent minister De Jonge samen met zo’n 35 andere partijen een Pact voor de Ouderenzorg.

Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het Pact wordt door de partijen ondertekend in verpleeghuis Bosch en Duin in Den Haag. Media zijn van harte welkom.

In Nederland leven steeds meer ouderen. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten in ons land. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog. Maar de intentie om de handen ineen te slaan is er wel! Daarom willen we alle goede voornemens en woorden tot samenwerking vertalen in concrete daden. Het verenigen van alle partijen die betrokken zijn in één ‘pact voor de ouderenzorg’ is de beste manier om eenheid, gezamenlijkheid en richting te brengen in de aanpak hiervan. Met het ouderenpact:

- Keren we de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen;
- Zorgen we dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning;
- Verbeteren we de verpleeghuiszorg zo dat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.

De ondertekenaars onderstrepen met het sluiten van dit landelijk Pact voor de Ouderenzorg de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties. Het pact wordt in drie programma’s verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over de specifieke invulling van acties en wie daarvoor aan zet is. Dit pact is het begin van een proces met als doel ouderen in Nederland te laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt.