06
Sat, Jun
11 New Articles

Algemeen

Den Haag - De terrorismedreiging is hoog en dus blijft terrorismebestrijding een belangrijk aandachtspunt voor het kabinet. Het kabinet heeft structureel 13 miljoen euro extra gereserveerd voor de strijd tegen terrorisme.

Dit geld zal onder meer worden ingezet voor de versterking van de online aanpak van extremisme en voor investeringen in deradicalisering. Ook de bestrijding van de financiering van terrorisme en internationale samenwerking worden verder versterkt.

Het bestaande beleid wordt doorgezet en op een aantal punten uitgebreid. Hierbij worden alle mogelijkheden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Dat staat in de notitie ‘Integrale Aanpak Terrorisme’ van het kabinet.

Terrorismebestrijding bestrijkt een breed gebied. Van gemeenten waar wordt bekeken wat de beste benadering van een potentiele extremist is, tot informatiedeling tussen politie en veiligheidsdiensten in Europa. En van het zo goed mogelijk in beeld krijgen van potentiele dreigingen tot het optimaal voorbereid zijn op terroristisch geweld en de gevolgen daarvan.

Ook het beschermen van personen, objecten en vitale processen tegen terroristische dreigingen is een belangrijk onderdeel. De veiligheid van bijvoorbeeld stations, vliegvelden en binnensteden heeft de volle aandacht.