09
Sun, Aug
0 New Articles

Algemeen

Den Haag - Vanuit een ander perspectief kijken naar historische gebeurtenissen. Op 23 en 24 november vindt het symposium Rethinking the VOC? plaats bij het Nationaal Archief in Den Haag. Wetenschappers uit 22 verschillende landen komen bijeen om te praten over VOC-onderzoek.

Zij kijken met een nieuwe blik naar de gebeurtenissen uit de VOC-geschiedenis en het dekoloniseren van historisch onderzoek en archieven. Wat gebeurde er indertijd? Wie deed wat? Wie profiteerde, wie had eronder te lijden? Hoe werkt dat anno 2017 door in onze maatschappij?

Rethinking the VOCGroeiende belangstelling koloniaal verleden
Er is een groeiende belangstelling voor koloniale geschiedenis in Nederland en in de voormalige koloniën. Dat ziet ook het Nationaal Archief. Reden om deze collectie te digitaliseren en de tentoonstelling De Wereld van de VOC te organiseren. Als wetenschappelijke verdieping komt het Nationaal Archief nu met dit symposium.

'Geschiedenis serieus nemen'
Niet zelden raakt historisch onderzoek naar dit verleden over bijvoorbeeld slavernij en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, ook actuele maatschappelijke kwesties.

Algemeen Rijksarchivaris Marens Engelhard: “We beseffen veel te weinig dat wat 70 of zelfs 400 jaar geleden gebeurde, ook vandaag nog zijn uitwerking heeft. Dat vraagt dat er kritisch wordt gekeken naar het koloniale verleden. Wanneer je die geschiedenis niet serieus neemt, kan je sommige actuele problemen in de maatschappij niet goed aanpakken.” Het Nationaal Archief wil om die reden een breder gebruik van bronnen bevorderen. “Zodat iedereen zijn of haar mening kan vormen op basis van historische feiten.”

Symposium
Tijdens het symposium Rethinking the VOC? gaan experts uit binnen – en buitenland in debat over lopend VOC-onderzoek. Zij delen hun recente bevindingen, met betrekking tot slavernij, sociale structuur van koloniale samenlevingen, klimaatpatronen, diplomatieke verhoudingen, economie, en nog vele andere thema’s. Daarnaast laten zij zien hoe historisch onderzoek verrijkt kan worden door rekening te houden met interculturele en niet-westerse perspectieven.

Nationaal Archief en Universiteit Leiden
Het symposium wordt georganiseerd door het Nationaal Archief en het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Het Nationaal Archief is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van het in Nederland aanwezige deel van het VOC-archief. Ook buiten Nederland bevindt zich VOC-archief. In Indonesië, India, Sri Lanka en Zuid-Afrika ligt bij elkaar ongeveer 3 kilometer. Het Nationaal Archief werkt samen met deze landen om de archiefcollecties duurzaam in stand te houden. De VOC-collecties zijn tezamen opgenomen in het UNESCO’s Memory of the World Register.

Het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden is hét toonaangevende instituut als het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar de VOC en de historische betrekkingen met Azië.