05
Fri, Jun
11 New Articles

Algemeen

Lelystad - Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan de gemeente Lelystad. Na de drooglegging van Oostelijk Flevoland werd in 1965 gestart met de bouw van Lelystad.

In 2017 is het 50 jaar geleden dat de eerste inwoners hun nieuwe woning betrokken in de Zuiderzeewijk in Lelystad. Tijdens het werkbezoek stond de ontstaansgeschiedenis van Lelystad en de leefbaarheid in de wijk centraal.

koning leystadNa ontvangst door de burgemeester van de Lelystad, mevrouw I. Adema, startte het werkbezoek met een bezoek aan één van de oudste huizen in de oudste wijk van Lelystad, de Zuiderzeewijk.

In een modelwoning, ingericht als 50 jaar geleden, sprak de Koning met vertegenwoordigers van een woningbouwvereniging en enkele wijkbewoners van het eerste uur over het leven in de nieuwe wijk van toen. Ook werd gesproken over de renovatie van de wijk die recent heeft plaatsgevonden.

Aansluitend bezocht de Koning twee sociale initiatieven in een appartementencomplex in de Zuiderzeewijk. De Koning bezocht als eerste De Kluswinkel.

In deze winkel wordt de leefbaarheid in de wijk gestimuleerd door mensen te ondersteunen bij het onderhoud aan huur- en koopwoningen. Dit gebeurt onder andere door gereedschap beschikbaar te stellen. Ook zijn er werkervaringsplekken. De Koning sprak met vrijwilligers uit dekoning leystad 01 Kluswinkel over de werking en effecten van de winkel in de buurt.

Aansluitend werd Ons Winkeltje bezocht. In deze winkel worden tweedehands kleding, schoenen en tassen verkocht.

De inkomsten van de winkel komen ten goede aan de wijk.

De Koning sprak met de initiatiefneemster en enkele vrijwilligers over het werken in de winkel.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan een multifunctionele accommodatie de Waterbever waar de Koning met diverse professionals sprak over de innovatieve samenwerking tussen welzijn en gezondheidszorg in Lelystad Zuidoost. Vlak voor vertrek ontmoette de Koning enkele vaste bezoekers van de Waterbever.

Foto's: twiiter-Lelystad