16
Sun, Dec
0 New Articles

Algemeen

Den Haag - In het najaar van 2017 begint de weesfietsenaanpak in 6 buurten. In bepaalde aangewezen gebieden kunnen fietsen die langer dan 28 dagen ongebruikt en onbeheerd op de openbare weg staan, worden weggehaald. De actie start op 15 november in de Stationsbuurt.

In sommige wijken worden veel parkeerplekken voor fietsen in de openbare ruimte ingenomen door fietsen die al langere tijd niet gebruikt worden. Deze fietsen worden ook wel weesfietsen genoemd. Door deze weesfietsen blijft er minder plek over voor mensen die hun fiets wel regelmatig gebruiken en deze ook veilig willen stallen. Bovendien zorgen deze achtergelaten fietsen voor een rommelige straat. Om de overlast van weesfietsen tegen te gaan is de weesfietsenregeling gestart.

Fietswrakken opruimen
Binnenkort worden in de Stationsbuurt rondom het geselecteerde gebied borden geplaatst die de handhavingsregeling aangeven. De handhavers beginnen met het opruimen van fietswrakken. Dit zijn fietsen die er verwaarloosd uitzien. Deze fietsen zijn bijvoorbeeld roestig, vies, hebben zachte banden en zijn niet meer geschikt om op te fietsen. Fietswrakken krijgen een label en worden na 3 dagen weggehaald.

Start weghalen weesfietsen
Vanaf 15 november is er handhaving op weesfietsen. Vanaf die datum mogen fietsen in het aangegeven gebied niet langer dan 28 dagen ongebruikt op straat staan. Fietsen die lange tijd ongebruikt op dezelfde plek staan worden gefotografeerd en krijgen een waarschuwingslabel. Als blijkt dat de fiets er na 28 dagen nog steeds ongebruikt staat, krijgt het een ander label en wordt de fiets na 2 dagen verwijderd. Fietsen die in die 28 dagen wel gebruikt worden blijven gewoon staan. Na de opruimactie blijft de 28-dagenregeling uiteraard van kracht en blijft uw wijk een aangewezen gebied waar extra aandacht is voor weesfietsen.

Fiets kwijt?
Verwijderde fietsen worden bewaard in het Fietsdepot Haaglanden. Op vertoon van uw aankoopbewijs van de fiets, uw verzekeringsdocument of een passende fietssleutel kunt u binnen 4 weken de fiets afhalen op de Junostraat 24. De kosten hiervoor zijn € 25 per fiets. Dit bedrag kunt u pinnen. Niet opgehaalde fietsen worden verkocht of vernietigd.

Medewerking gevraagd
Het verwijderen van fietsen is niet zo makkelijk als het lijkt. Elke fiets is iemands eigendom. De gemeente gaat daarom zorgvuldig te werk. Ze vraagt bewoners uit de Stationsbuurt om op woensdag 15 november mee te lopen met de handhavers om weesfietsen aan te wijzen. Wie mee wil lopen, kan zich tot en met vrijdag 10 november opgeven door een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., met als onderwerp 'weesfietsen'.

Kunt u niet meelopen? Wilt u wel een plek doorgeven waar een weesfiets staat, dan kunt u dat ook voor 10 november doorgeven via hetzelfde e-mailadres.

Weesfietsenregeling in andere wijken
Nog niet in alle wijken en buurten geldt deze weesfietsenregeling. Buurten en wijken worden gekozen op basis van meldingen van bewoners over overlast van weesfietsen, de wijkprogramma’s van de stadsdelen en de leefbaarheidsscan.