19
Fri, Oct
0 New Articles

Algemeen

Den Haag - Bent u ondernemer en heeft u een bestaand terras dan geldt voor u wellicht een overgangsperiode tot 1 maart 2018.

Uw terras moet vanaf 1 maart 2018 voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld op 1 maart 2013. Kijk voor meer informatie op Haags Terrassenbeleid.

plein denhaagDeze overgangsperiode geldt alleen voor ondernemers die al een bestaand terras hebben. Heeft u nog geen terras en wilt u een terras aanvragen? Kijk dan op Terras op de openbare weg.

Waar moet uw terras aan voldoen

Uw terras moet vanaf 1 maart 2018 aan deze regels voldoen:

  • terrassen direct aan de gevel op de stoep worden vergunningsvrij. Deze terrassen mogen maximaal de helft van de stoep innemen. Op de stoep moet altijd een vrije doorgang blijven van 1,5 meter in een rechte lijn. Er mogen hier dus
  • geen obstakels zoals bomen, anti-parkeerpalen, parkeerautomaten, fietsbeugel staan. Er is wel een meldingsplicht.
  • Terrasafscheidingen (zoals banken, bloembakken, schuttingen en schotten) zijn toegestaan als ze haaks en in een rechte lijn geplaatst zijn tegen de gevel.
  • Terrasafscheidingen mogen maximaal 1,5 meter hoog zijn en vanaf 1 meter hoogte doorzichtig. Of maximaal 1,8 meter hoog en volledig doorzichtig.
  • Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet als terrasafscheiding gebruikt worden.

Terras op de parkeerplaats

Heeft u een vergunning voor een parkeerplaatsterras? En loopt deze af per 1 maart 2018? Dan kunt u het terras tot 1 maart 2019 blijven gebruiken. U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wel moeten de geplaatste terraselementen, net als bij andere terrassen vanaf 1 maart 2018 voldoen aan het geldende terrassenbeleid. Het beleid voor parkeerplaatsterrassen wordt tussen 1 maart 2018 tot 1 maart 2019 herzien. Ondernemers krijgen hierover een brief.