19
Fri, Oct
13 New Articles

Algemeen

Den Haag / Singapore - Hare Majesteit Koningin Máxima houdt als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling op donderdag 16 november een toespraak bij het ‘Singapore Fintech Festival’ in Singapore.

Deze conferentie met ruim 13.000 deelnemers uit 60 landen, richt zich onder meer op technologische toepassingen in de verbetering van toegang tot financiële diensten (fintech). De Monetaire Autoriteit (MAS) en de Bankenassociatie (ABS) van Singapore organiseren de conferentie van 13 tot en met 16 november in het Singapore EXPO Convention and Expo Centre.

Koningin Máxima gaat in haar toespraak onder meer in op technologische innovaties die de toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen of pensioenen kunnen verbeteren. Volgens de Wereldbank Groep hebben 2 miljard mensen en 200 miljoen kleine bedrijven nog altijd geen toegang tot formele financiële diensten terwijl deze wel kunnen bijdragen aan economische ontwikkeling en armoedevermindering. Voor veilige en effectieve toepassing van Fintech is inzicht in de behoeftes van de gebruikers van belang. Andere randvoorwaarden zijn een goede infrastructuur en gebalanceerde regelgeving. Toehoorders bij de toespraak zijn onder anderen vertegenwoordigers van financiële instellingen, beleidsmakers en fintechbedrijven.

Koningin Máxima is ook, samen met de directeur van MAS, Ravi Menon, gespreksleider van een rondetafelgesprek over fintech en inclusieve financiering. Deelnemers aan het gesprek zijn een onder anderen gouverneurs van Centrale Banken en directeuren van fintechbedrijven. Ook heeft zij enkele bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers van de overheid, Centrale Banken en bedrijven.

Koningin Máxima is in september 2009 benoemd tot speciale pleitbezorger van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zij adviseert in deze functie de secretaris-generaal over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. Sinds juni 2011 is Koningin Máxima erevoorzitter van het G20 ‘Global Partnership for Financial Inclusion’ (GPFI).