04
Thu, Jun
12 New Articles

Algemeen

Den Haag - Ruim 300 Nederlandse militairen krijgen op donderdag 12 oktober in Gorinchem hun Herinneringsmedaille Internationale Missies.

De onlangs aangetreden Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer, zal voor het eerst in zijn huidige rol de medailles opspelden.

De militairen maakten de afgelopen periode deel uit van verschillende missies. De meeste militairen namen deel aan de missies in Mali en Afghanistan.

Mali
De Verenigde Naties (VN) proberen de veiligheid en stabiliteit in Mali te bevorderen. Dit gebeurt met de Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Minusma). Nederland levert sinds april 2014 een belangrijke bijdrage aan deze VN-missie.

Afghanistan
Vanaf 1 januari 2015 leveren Nederlandse militairen een bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support. Deze missie heeft als doel het veiligheidsapparaat, leger en politie in Afghanistan te versterken. De meeste militairen werken vanuit het noorden van het land nabij de stad Mazar-e-Sharif. Daarnaast zijn een aantal militairen werkzaam in staffuncties op het hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Duitsland heeft in deze regio de leiding over de missie.

Naast de militairen die aan bovenstaande missies deelnamen, worden ook medailles uitgereikt aan militairen die actief waren in de strijd tegen ISIS in het Midden-Oosten. Ook aan militairen van het KDC-10 detachement die vliegtuigen van de internationale coalitie in de strijd tegen ISIS in de lucht van brandstof voorzien boven Irak en Oost-Syrië.

Waardering en erkenning
De Herinneringsmedaille Internationale Missies wordt toegekend aan militairen die ten minste 30 dagen onafgebroken aan een vredesoperatie hebben deelgenomen.

Met deze medaille en de ceremonie spreekt Defensie haar waardering uit voor de inzet van militairen, die vaak onder moeilijke omstandigheden opereren. De uitreiking vindt plaats in het bijzijn van familie en relaties en wordt opgeluisterd met militaire muziek.

Niet alleen de militairen ontvangen een blijk van waardering en erkenning, ook hun thuisfront. Als dank voor steun tijdens de uitzending ontvangt de relatie van de militair een draagspeld in de vorm van een anjer. Voor de kinderen is er een speciaal kindermedaillon.