13
Mon, Jul
0 New Articles

Minister Blok (Veiligheid en Justitie)

Algemeen

Den Haag - Een nieuwe internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam en van het gerechtshof Amsterdam kan straks in het Engels uitspraak doen in complexe, internationale handelsgeschillen.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. Voor de praktijk wordt de internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam aangeduid als Netherlands Commercial Court (“NCC”) en de internationale handelskamer van het gerechtshof Amsterdam als Netherlands Commercial Court of Appeal (“NCCA”).

Er bestaat in Nederland in toenemende mate behoefte aan Engelstalige geschilbeslechting. Zo wordt Engels veelvuldig gebruikt in de internationale handel en bij het opstellen van contracten. Maar ook in correspondentie tussen juridische, fiscale en commerciële adviseurs en hun internationaal opererende klanten. De nieuwe regeling sluit hierop aan.

Bovendien is de behandeling van internationale handelszaken waarbij in het Engels kan worden geprocedeerd belangrijk voor de handelspositie van Nederland.