26
Tue, Jan
0 New Articles

Algemeen

Den Haag - Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden zijn maandagmiddag 8 mei in de Ridderzaal in Den Haag aanwezig bij de viering van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis. Prinses Margriet is aanwezig in haar hoedanigheid van erevoorzitter van het Rode Kruis.

koning willem alexanderTijdens de viering in de Ridderzaal spreekt diplomate Sigrid Kaag de Henry Dunantlezing uit. Deze lezing is sinds 2012 verbonden aan het Rode Kruis. Kaag is speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Libanon, waar het Rode Kruis actief is. Koning Willem-Alexander neemt het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Hier om te Helpen’ in ontvangst.

Dit boek beschrijft anderhalve eeuw Rode Kruis hulpverlening aan de hand van verhalen van vrijwilligers, van de Frans-Duitse oorlog in 1870 tot aan 3FM Serious Request.
 
Op 19 juli 1867 tekende Koning Willem III op Paleis het Loo het Koninklijk Besluit tot oprichting van ‘Eene Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is’: het latere Rode Kruis.

Dit gebeurde op initiatief van Henry Dunant en Johan Basting. Dunant was Zwitsers bankier en de oprichter van het internationale Rode Kruis in 1863. Basting was een Haagse legerarts en vriend van Dunant.
 
Sinds de oprichting is het Rode Kruis uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 17 miljoen vrijwillige hulpverleners. In Nederland staan bijna 30.000 vrijwilligers klaar om hulp te verlenen aan mensen in een crisissituatie, EHBO te verlenen bij evenementen, mensen te helpen zelfredzamer te worden en de regels van het humanitair oorlogsrecht te verspreiden.

Ook wordt vanuit Nederland jaarlijks intensief hulp geboden aan slachtoffers in ramp- en conflictgebieden.