11
Tue, Aug
9 New Articles

Algemeen

Den Haag - Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft donderdagmiddag in Den Haag het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie voor 2017 ingeluid. Nederland heeft het stokje overgenomen van Luxemburg, dat vorig jaar voorzitter was van de Benelux Unie.

Nederland zal het komende jaar vooral inzetten op nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid en duurzame economische groei. Om grensoverschrijdende criminaliteit beter te bestrijden, gaan tijdens het Nederlands voorzitterschap de onderhandelingen van start voor de herziening van het Benelux Politieverdrag uit 2004 (Verdrag van Senningen). 'De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals motorbendes, corruptie, witwassen en mensenhandel, zal hoge prioriteit krijgen', aldus de minister. 'Op het gebied van veiligheid zullen de Benelux-landen ook de handen ineenslaan voor het opstellen van gezamenlijke regelgeving voor drones en verder werken aan betere operationele samenwerking tussen crisiscentra voor effectievere bestrijding van rampen.'

De drie landen zullen ook samen optrekken in het doel om over te gaan naar een duurzame economie, bijvoorbeeld via versterking van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. De Benelux streeft verder naar een digitale interne markt, het vergroten van grensoverschrijdende mobiliteit van burgers en het wegnemen van barrières in de detailhandel.

De Benelux is een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg en bestaat sinds 1944.