08
Wed, Apr
20 New Articles

Algemeen

Den Haag - Kitepower heeft 2016 de Defensie Innovatie Competitie (DIC) gewonnen. Tijdens de finale op 4 november wisten zij met hun pitch de jury te overtuigen en de andere finalisten achter zich te laten.

Door het winnen van de DIC heeft Kitepower €200.000 gekregen om hun plan verder te verwezenlijken. De jaarlijks terugkerende DIC had dit jaar als thema: Energie voor operationeel optreden.

Kitepower wekt windenergie op met behulp van grote vliegers. Dit bespaart veel op materiaal en brandstof. De jury heeft Kitepower tot winnaar verkozen omdat hun idee snel en eenvoudig toepasbaar is in een operationele omgeving, relatief een korte doorontwikkeling hoeft te maken en omdat het milieu vriendelijk is.

De Defensie Innovatie Competitie is een jaarlijks terugkerend, door het Ministerie van Defensie georganiseerde wedstrijd. In deze wedstrijd worden het MKB en start-ups uitgedaagd om met innovatieve ideeën te komen, voor uitdagingen die de krijgsmacht tegen komt tijdens hun dagelijks werkzaamheden.

De krijgsmacht is een grootgebruiker van energie. Voor het grootste deel van deze energie is de krijgsmacht afhankelijk van fossiele brandstoffen. Deze afhankelijkheid brengt allerlei risico’s en beperkingen met zich mee.
Om in de toekomst de energieafhankelijkheid terug te dringen, heeft Defensie de Operationale Energie Strategie (OES) ontwikkeld. Hierin staat beschreven wat Defensie wil bereiken, maar niet ‘hoe’ dit te bereiken is. 

De DIC is een van de middelen waarmee er antwoord gegeven kan worden op dit ‘hoe’ vraagstuk.

IMG90301