28
Sat, Mar
4 New Articles

staatssecretaris Martin van Rijn (VWS)

Algemeen

Den Haag - Ouders met ernstig zieke kinderen kunnen gemakkelijker duidelijkheid krijgen over zaken waarover zij zich zorgen maken. Vanaf vandaag is het expertisepunt zorg voor ernstig zieke kinderen in de lucht.

Daar kunnen ouders, maar bijvoorbeeld ook verzorgers, professionals en gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag, gemakkelijk terecht met al hun vragen en zorgen.

Het idee voor het expertisepunt komt uit de denktank IKZ (intensieve kindzorg). De denktank is begin dit jaar opgericht door staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) om problemen van ouders en hun kinderen te benoemen en zo mogelijk op te lossen. In de denktank zijn onder meer ouders, verpleegkundigen, ouderorganisaties, verzekeraars en verschillende ministeries vertegenwoordigd. Van Rijn: “De zorg voor deze kinderen is zo uniek dat regels soms een belemmering zijn. Dan moet je geen nieuwe gaan verzinnen. Deze kinderen en hun ouders hebben baat bij praktische hulp en die kunnen we ze op deze manier geven.”

Kleine groep, complexe problemen
De groep kinderen met een intensieve zorgvraag is niet groot, maar de problemen waar ze mee te maken krijgen zijn vaak complex. Er is vaak geen generieke  (algemene) oplossing mogelijk. Er is soms onduidelijkheid over welke instantie verantwoordelijk is voor het regelen en betalen van de zorg.

Passende oplossing
Het expertisepunt bestaat uit deskundigen die vragen kunnen beantwoorden, naar de juiste instantie kunnen doorverwijzen of zelf contact kunnen zoeken om tot een passende oplossing te komen. Het expertisepunt biedt het zo nodige maatwerk. Het expertisepunt maakt deel uit van het Meldpunt Juiste Loket. www.juisteloket.nl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefoon: 030 789 78 78