26
Mon, Oct
0 New Articles

Algemeen

Den Haag - De Tweede Kamer heeft vandaag drie wetsvoorstellen van minister Van der Steur aangenomen. Daarbij gaat het over de samenstelling

van het College van procureurs-generaal, consumentenkredietovereenkomsten en de regeling van pensioenfondsen voor het notariaat. Het eerste wetsvoorstel biedt de mogelijkheid in het College van procureurs-generaal één lid te benoemen dat geen jurist is, maar specialistische kennis en ervaring heeft op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Ook deze procureur-generaal zal volledig deelnemen aan, en medeverantwoordelijk zijn voor, alle collegiale beraadslaging en besluitvorming door het College.

Achtergrond van deze wijziging is dat de opdracht waar het Openbaar Ministerie (OM) voor staat, met zich meebrengt dat onderwerpen op het gebied van financiën en van bedrijfsvoering een steeds grotere rol spelen bij de aansturing van het OM. Daarom is er behoefte aan meer ruimte om een procureur-generaal te benoemen met specialistische kennis en ervaringen op deze terreinen.

Het tweede wetsvoorstel past enkele verouderde regels aan over onder meer consumentenkrediet, koop op afbetaling en huurkoop. Doel is de rechtszekerheid te bevorderen, onder meer via duidelijker wetteksten, vermindering van regels en een betere indeling van deze onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek. Ook kunnen consumenten nu effectiever worden beschermd. Het wetsvoorstel geldt zowel voor consumenten-kredietnemers als voor bedrijven-kredietnemers. Voor consumenten zijn de regels van dwingend recht.

Voor bedrijven geldt er in beginsel contractsvrijheid, anders dan nu.  Deze lijn wordt ook doorgetrokken voor de huurkoop van onroerende zaken. Vanwege zijn drastisch dwingendrechtelijk karakter wordt de huidige Tijdelijke Wet huurkoop onroerende zaken in de praktijk maar zelden toegepast. De regels met betrekking tot de huurkoop van woonruimte (de huurkoper is immers een consument) zijn van dwingend recht. Voor bedrijven onderling zijn er straks veel minder dwingend voorgeschreven regels.

Het derde en laatste wetsvoorstel maakt een fusie mogelijk tussen Stichting Notarieel Pensioenfonds en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat. Deze fondsen hebben hierom verzocht. Een fusie stelt de pensioenfondsen in staat om te komen tot schaalvergroting – en daarmee ook tot kostenbesparingen.