21
Sun, Jul
0 New Articles

Algemeen

MOERDIJK - Hare Majesteit Koningin Máxima brengt donderdagochtend 4 juli een bezoek aan Zevenbergschen Hoek in de gemeente Moerdijk.

Het bezoek staat in het teken van het behouden van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid voor alle inwoners van het dorp, terwijl de voorzieningen afnemen en de hechte gemeenschap vergrijst.

Zevenbergschen Hoek is een dorp met 1.600 inwoners waar veel jongere inwoners vertrekken naar nabijgelegen steden. Lokale voorzieningen als scholen en winkels zijn er beperkt en de vraag naar zorg neem toe door de verouderende bevolking. Deze veranderingen zijn een grote uitdaging voor het dorp en tegelijkertijd is de saamhorigheid in Zevenbergschen Hoek groot. Verschillende initiatieven bevorderen de verbinding en levendigheid.

Het bezoek aan Zevenbergschen Hoek begint bij een streekwinkel waar producten van eigen grond, seizoensgebonden producten van boeren uit de directe omgeving en brood worden verkocht. Koningin Máxima spreekt met de eigenaren van de winkel, een huisarts, de eigenaar van een hotel-restaurant en met leden van de dorpstafel die meedenken over voorzieningen. De gespreksdeelnemers vertellen over ondernemerschap in een klein dorp, omgaan met demografische veranderingen en het belang van sociale cohesie.

Aansluitend bezoekt Koningin Máxima een kleinschalig woonzorgcentrum in het centrum van Zevenbergschen Hoek. In het woonzorgcentrum kunnen bewoners tijdelijk zorg en ondersteuning krijgen en is verpleeghuiszorg mogelijk. Ook kunnen mensen vanuit een zelfstandige aanleunwoning gebruik maken van de voorzieningen van het woonzorgcentrum. Koningin Máxima spreekt met een aantal bewoners over ouder worden in het dorp, over de zorgen die zij hebben en over de uitdagingen waar zij voor staan. In de tuin gaat Koningin Máxima in gesprek met een bewoner die een eigen moestuintje heeft, waar vrijwilligers hem mee helpen.

Vervolgens gaat Koningin Máxima naar gemeenschapshuis De Zevensprong, waar zij de leden van de plaatselijke biljartclub ontmoet. Zij is eveneens aanwezig bij gesprekken met buurtbewoners over het lokale verenigingsleven en over de bouw van een nieuwe accommodatie waar een basisschool, kinderdagverblijf en het dorpshuis worden gehuisvest. Ook wordt gesproken over de zorgen die leven over de infrastructuur rondom het dorp waar verschillende spoorlijnen lopen, een snelweg vlakbij ligt en recent windmolens zijn gebouwd. Na de gesprekken sluit Koningin Máxima aan bij de bingoclub die De Zevensprong als uitvalsbasis heeft.

Begeleid door Miss 2024 van het jaarlijkse Zomercarnaval van Zevenbergschen Hoek wandelt Koningin Máxima via een muzikaal optreden naar de speeltuin, waar het bezoek wordt afgesloten. De speeltuin is een sociale ontmoetingsplaats in het dorp waar veel kinderen en hun ouders en grootouders wekelijks komen. Koningin Máxima krijgt een korte rondleiding en spreekt in de speeltuin met kinderen.