21
Wed, Apr
0 New Articles

DEN HAAG - De verhuurdervergunning is een goede manier om malafide verhuurders aan te kunnen pakken. Dat blijkt uit een pilot rond de aanpak van goed verhuurderschap. De afgelopen twee jaar namen gemeenten en belanghebbende organisaties deel aan de aanpak goed verhuurderschap.

DEN HAAG - Naar aanleiding van een signaal van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) over de zondag 31 januari op het coronadashboard gepubliceerde vaccinatiecijfers, hebben het RIVM en het ministerie van VWS de onderliggende cijfers nader onderzocht.

DEN HAAG - Van februari tot en met mei dit jaar organiseert de Rijksoverheid 80 dialoogtafels. Aan deze tafels gaan mensen met elkaar delen wat door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen.

DEN HAAG - De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben vorige week ingestemd met de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Tijdelijke wet). Hiermee wordt de wettelijke bevoegdheid om het vertoeven in de openlucht te beperken, nu ook vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg).

More Articles ...