26
Sat, Sep
0 New Articles

DEN HAAG - Op verzoek van ministers De Jonge (VWS) en Schouten (LNV) hebben het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en het Bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO-Z) op 16 juli opnieuw gekeken naar de mogelijke gevolgen van besmette nertsenbedrijven voor de volksgezondheid.

DEN HAAG - In Ledeacker is bij een nertsenbedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 4500 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen op het bedrijf (meldplicht).

More Articles ...