18
Mon, Jan
8 New Articles

DEN HAAG - Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld.

DEN HAAG - De eerste 25 vluchtelingen uit Griekenland zijn in Nederland aangekomen. Aanleiding voor hun komst zijn de branden in september in het Griekse opvangkamp Moria. Nederland heeft daarom het aanbod gedaan om 100 kwetsbare vluchtelingen over te nemen.

DEN HAAG - Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid die per 1 januari 2021 in werking treden. Deze wetten vallen onder verantwoordelijkheid van minister Dekker voor Rechtsbescherming.

DEN HAAG - Het is niet voor alle ouders glashelder hoe ze hun kind bij een school van hun voorkeur kunnen aanmelden en welke stappen ze kunnen zetten wanneer een aanvraag wordt afgewezen. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft laten uitvoeren.

DEN HAAG - Het kabinet wil de nationale veiligheid verder beschermen door een investeringstoets in te voeren op bepaalde investeringen, fusies en overnames die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

DEN HAAG - Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het tweede tijdvak.

More Articles ...