02
Tue, Jun
0 New Articles

politie

Den Haag - Politie, Openbaar Ministerie (OM), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren slaan de handen ineen.

De partijen, verenigd in de Stuurgroep Agressie en geweld tegen journalisten, komen met een reeks maatregelen die de positie van journalisten versterkt op het moment dat zij met geweld en agressie worden geconfronteerd. ‘De politie is zich zeer bewust van de kwetsbare positie van journalisten. Wanneer zij aangifte doen, pakken we vervolging en opsporing snel op. Dat is in het akkoord vastgelegd’, zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Professioneel Optreden & GTPA.

Concrete maatregelen
In dit plan van aanpak staan concrete maatregelen waardoor journalisten worden gesteund bij hun belangrijke maatschappelijke rol in de samenleving. Die rol staat onder druk door een toename van bedreigingen tegen journalisten. De ernstige bedreigingen aan het adres van misdaadjournalisten en de recente incidenten bij de redacties van de Telegraaf en Panorama onderstrepen deze zorg. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft deze afspraken vanuit zijn verantwoordelijkheid bekrachtigd.

Veiligheidsplan
Om beter bestand te zijn tegen agressie en geweld is meer kennis en bewustzijn nodig bij journalisten. Een veiligheidsplan voor journalisten moet daarvoor zorgen. Hierin staat wat journalisten kunnen doen aan bijvoorbeeld preventie en scholing. Ook wordt beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden na een gebeurtenis, inclusief de melding of aangifte bij de politie en de nazorg.

De stuurgroep werkt een kader voor het veiligheidsplan uit. De verantwoordelijkheid voor het plan en de veilige werkomgeving van de journalist ligt bij de mediabedrijven. In het veiligheidsplan staat ook welk agressief en intimiderend gedrag tegen journalisten niet acceptabel is. In zulke gevallen doet de betrokken journalist melding bij de werkgever en/of de NVJ en volgt eventueel een aangifte.

App GTM
Een praktisch handvat of verlengstuk van het veiligheidsplan is het ontwikkelen van een app ‘GTM’ (Geweld tegen Media). Deze app verschaft informatie over praktische zaken als onder meer: wat zijn strafbare feiten, hoe moet ik aangifte doen en hoe kan ik omgaan met een serieuze bedreiging. Politie en OM geven hoge prioriteit aan de opsporing en vervolging in gevallen van agressie en geweld tegen journalisten. Lik op stuk wordt zo veel mogelijk toegepast en het OM hanteert een hogere strafeis die wordt vastgelegd in een richtlijn. ‘De beoordeling van de kwetsbaarheid van aangevers wordt al binnen de politie ingericht. De kwetsbare positie van de journalisten gaat daar in de geest van het akkoord extra aandacht bij krijgen en sluit naadloos aan op de OM richtlijn’, stelt Verkuijlen.

Het plan van aanpak