19
Tue, Feb
9 New Articles

politie

Nederland - Het korps onderzoekt periodiek de werkbeleving en de werkgerelateerde risico’s van werken bij de politie. Recent vond het onderzoek plaats bij de bedrijfsvoering (PDC), Politieacademie, staf Korpsleiding, de staven van eenheden en de operationele ondersteuning.

De onderzoeksresultaten laten zien dat medewerkers toegewijd zijn, maar ook stress en minder werkplezier ervaren.

Eerder liet de organisatie een uitgebreid onderzoek doen onder de basisteams (2016), de opsporing (2017) en begin dit jaar de operationele teams. De onderzoeksresultaten geven tot nu toe een redelijk eensluidend beeld. Centraal in de medewerkersmonitor staat hoe politiemensen hun werk beleven en welke risico’s het politiewerk met zich meebrengt. 7193 medewerkers (63 procent) vulden dit keer de vragenlijst in.

Resultaten medewerkersmonitor

Een algemene uitkomst van het onderzoek is dat de collega’s hun leidinggevenden en de werksfeer waarderen met een dikke voldoende: rapportcijfer 7,1. Hier kunnen de teams tevreden over zijn. Maar tegelijk zijn de medewerkers ook kritisch over een aantal punten. Bijvoorbeeld de mate van transparantie in de organisatie, bureaucratie en de communicatie tussen afdelingen. Gemiddeld ervaren medewerkers minder werkplezier en meer werkstress dan de rest van de Nederlandse beroepsbevolking. En helaas blijkt dat ook hier sprake is van grensoverschrijdende omgangsvormen. Wederom zijn de percentages laag , maar voor dit soort gedrag geldt dat niemand dit kan en mag accepteren binnen deze organisatie. De politie gaat dus aan de slag met de resultaten; op team, eenheids- en op korpsniveau.

Concrete stappen

Hoe kunnen de teams hier nu mee aan de slag? Paul van Musscher, politiechef en lid van de strategische commissie HRM, licht toe: ‘De medewerkersmonitor is een startpunt, geen doel op zich. De belangrijkste aanbeveling is dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar het gesprek aangaan over de resultaten. Wat vindt het team het belangrijkste? Welke maatregelen wil het team nemen en hoe gaan de medewerkers dat samen doen?’

Basisteam Haringvliet

Zo onderging basisteam Haringvliet een flinke verandering naar aanleiding van het onderzoek. ‘We kwamen niet best uit de medewerkersmonitor’, vertelt teamchef Annet de Jonge. ‘Dat zag je alleen al aan ons ziekteverzuimpercentage: 9,6 procent. Ons nieuwe robuuste basisteam Haringvliet was los zand.’

Invoering van het vernieuwend werken gaf haar en haar collega-teamchef weer grip op hun team, vertelt ze. ‘Medewerkers kregen de gelegenheid mee te denken over hoe we de burger weer centraal konden stellen in ons werk. En daarbij stonden mensen op waarvan we dat nooit hadden verwacht.’

Het basisteam vormde bijna uit zichzelf vier kleine regionale ploegen en ging daarnaast onder andere ook zelf roosteren. De Jonge: ‘Ze enthousiasmeerden elkaar. We zagen hoe het geklaag en de matheid vervaagden. En ook het ziekteverzuim daalde sterk: in mei zaten we op een verzuimpercentage van 3,6 procent.’

Lees de rapportage