04
Thu, Jun
12 New Articles

Grote verkeerscontrole op de A13

politie

A13 Rotterdam/Den Haag - Afgelopen vrijdag is in samenwerking met de Eenheid Rotterdam, Eenheid Den Haag en de Landelijke eenheid op de A13 ter hoogte van Delft een actie gehouden. 

De politie probeert veel informatie in te winnen over criminelen in de Nederlandse samenleving. Tijdens deze controle stond het verzamelen van informatie dan ook centraal. Gedurende de actie werden, met gebruik van het Automatic NumberPlate Recognition (ANPR), voertuigen naar de controleplaats gebracht. In totaal zijn er 82 voertuigen gecontroleerd.

Resultaten

Tijdens de actie werd 1 persoon aangehouden voor witwassen. De verdachte had 7 telefoons bij zich, 8200 euro en een duur voertuig. Deze is meteen in beslag genomen. Er zijn diverse boetes geïnd, wat in totaal 4500 euro opleverde. Eén voertuig is in beslag genomen en een buitengebruikstelling van een voertuig. Een aantal personen bleek gesignaleerd te staan en moest hun straf nog uitzitten. Dit waren straffen van 28, 35 en 101 dagen. 

In de voertuigen zijn diverse spullen aangetroffen welke in beslag zijn genomen, dit waren onder andere een mes, een flesje pepperspray en een ploertendooier (soort wapenstok). Twee personen hadden te diep in het glaasje gekeken, van wie één iemand zijn rijbewijs direct kon inleveren. Door middel van deze actie heeft de politie veel informatie ingewonnen. Zo is er informatie ingewonnen over de OMG, malafide autoverhuurbedrijven en kon gereageerd worden op een informatieverzoek uit Litouwen over bepaalde personen.

Undermijning

De politie en het openbaar ministerie werken nauw samen met diverse partners zoals de gemeente en de Belastingdienst om de ondermijnende criminaliteit in Rotterdam een halt toe te roepen. De aanpak richt zich op vormen van criminaliteit waarbij illegale netwerken gebruik maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiële, vergunningen en huisvesting. Deze vermenging van onder- en bovenwereld vormt een bedreiging voor de Nederlandse samenleving en kan vele gedaanten aannemen: van aantasting van integer handelsverkeer (fraude, illegale goederenstromen, witwassen) tot aantasting van integer bestuur (corruptie, bevoordeling). Informatie over ondermijnende activiteiten wordt bij elkaar gevoegd. Samen met signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners of particuliere organisaties zoals banken geeft dit een completer beeld en treedt de overheid waar mogelijk strafrechtelijk of bestuurlijk op.