24
Thu, Sep
0 New Articles

politie

Nederland - Diverse media berichten over een voornemen tot ontslag van de voormalig voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De politie heeft betrokkene een voorgenomen besluit verstrekt, maar gaat niet op de inhoud in tot een definitief besluit is genomen.

Het disciplinaire onderzoek naar de voormalig voorzitter van de COR is deze zomer afgerond. De Korpschef heeft naar aanleiding van dit onderzoek een voorgenomen besluit verzonden aan de voormalig voorzitter. Hierop kan hij reageren en pas daarna zal een definitief besluit genomen worden. Pas dan zal het korps hierover communiceren.

detailopname surveillancewagenZorgvuldigheid
Ongeacht de ernst van de vermoedelijke feiten is de afwikkeling van het disciplinaire onderzoek een proces dat zorgvuldigheid vraagt. Door de inhoud van het voornemen bekend te maken, zouden de belangen van de betrokkene en de organisatie ernstig worden geschaad. De berichtgeving roept vragen op hoe het kan dat media beschikken over (informatie uit) het voorgenomen besluit. De politie gaat na of er indicaties zijn van interne betrokkenheid. Vooralsnog zijn die niet aanwezig.

Plichtsverzuim
Het interne onderzoek tegen de voormalig COR-voorzitter draaide om de vraag of er sprake is van plichtsverzuim in relatie tot de besteding en verantwoording van het budget van de COR. De voorlopige bevindingen van het interne onderzoekgaven in november 2016 aanleiding voor een schorsing van de voormalig voorzitter.

In oktober 2016 gaf het onderzoek ook aanleiding voor aangifte door de politie vanwege vermoedens van fraude, oplichting en verduistering. Volgens het team dat het interne onderzoek verrichtte, was de voormalig voorzitter van de COR bij de vermoedelijke strafbare feiten betrokken.

Rapport
Binnenkort verschijnt ook het rapport van de Commissie COR Politie (“Commissie Ruys”), die de beslissingen van voormalig korpschef Gerard Bouman in relatie tot de financiën van de Centrale Ondernemingsraad onderzocht. De commissie deed ook onderzoek naar de mogelijke invloed daarvan op de besluitvorming door de COR. Het rapport van de commissie zou eigenlijk voor de zomer worden gepresenteerd, maar in verband met de gezondheidstoestand van de inmiddels overleden voormalig korpschef Gerard Bouman werd dat uitgesteld.