06
Thu, Aug
0 New Articles

Korpschef Erik Akerboom

politie

Den Haag - Korpschef Erik Akerboom heeft vandaag onderstaande mail gestuurd naar alle medewerkers van de politie. De korpschef vindt het belangrijk dat iedereen – ook buiten de politieorganisatie – de boodschap in dit bericht tot zich kan nemen. Daarom plaatst de politie het ook op haar website.

Beste collega’s,

GeenStijl publiceerde afgelopen dinsdag beelden die afkomstig zijn uit onze Basisvoorziening Handhaving. Daarmee bracht de weblog de naam in de openbaarheid van de automobilist die in juni een aanrijding veroorzaakte bij het Centraal Station in Amsterdam.

Uitvoerig onderzoek door collega's heeft aangetoond dat het destijds ging om een tragisch ongeval. Niettemin doen sindsdien ongefundeerde, maar hardnekkige verhalen de ronde dat het een aanslag betrof die de overheid wil verdoezelen.

Er is alle reden om aan te nemen dat iemand uit onze organisatie deze informatie doelbewust aan GeenStijl heeft verstrekt. Zo'n schending van ons ambtsgeheim is stuitend en onacceptabel. Wie dat doet, tast het vertrouwen aan dat burgers in hun politie moeten kunnen stellen. Het is heel beschadigend voor de betreffende automobilist en bovendien bitter voor de collega's die het onderzoek hebben gedaan.

Deze actie gaat echter nog aanzienlijk verder. Hiermee worden sentimenten en tegenstellingen aangewakkerd in een samenleving die toch al onder spanning staat. Het gif dat leidt tot uitsluiting van mensen, buiten en binnen ons korps, wordt bewust gevoed. Dit past niet binnen ons korps. Het korps zal alles op alles zetten om dit lek op te sporen. Wij handhaven onze normen streng, strikt en zonder aanzien des persoons.

De gebeurtenissen in de wereld roepen sterke emoties op. Vanzelfsprekend ook bij collega's. Dat begrijp ik. Ze stellen hoge eisen aan zelfbeheersing. Zeker bij ons. Ik verwacht van iedere collega dat hij en zij zich zowel zorgvuldig als professioneel op de feiten richt. Dat we het vertrouwen dat in ons wordt gesteld niet beschamen. Onder alle omstandigheden en dat is niet simpel.

Ik sta hiervoor en reken ook op jou: bespreek verantwoordelijkheden en dilemma’s met elkaar – waar en wanneer ook maar mogelijk. Zodat dit niet meer gebeurt, laten we scherp zijn op gedrag of uitlatingen die indruisen tegen de verbinding, de integriteit, de moed en het vertrouwen waar wij als politie voor staan.

Met vriendelijke groet,

Erik Akerboom
korpschef