13
Mon, Jul
3 New Articles

politie

Nederland - ‘Extra bezuinigingen en drastische maatregelen zijn voor ons van de baan. Wij kunnen nu doen wat op dit moment van ons gevraagd wordt.’ Korpschef Erik Akerboom is tevreden met het geld dat is vrijgemaakt voor de politie.

politie embleemIn de begroting voor 2017, die het kabinet Rutte II op Prinsjesdag bekendmaakte, krijgt het Ministerie van Veiligheid en Justitie 450 miljoen euro extra te besteden. Daarvan gaat 221 miljoen naar de politie.

Structureel tekort

‘Bij mijn aanstelling constateerde ik dat het piept en kraakt binnen het korps’, reageert korpschef Erik Akerboom. ‘Menigeen dreigt te vergeten dat wij vanwege de vorming van één korps al rond de 230 miljoen moesten bezuinigen en dat dat ook gaat lukken. Het probleem zit echter in het tempo van inleveren. Bovendien kwamen er vervolgens aanzienlijke bezuinigingen bovenop. Dat leidde tot een structureel tekort. Onafhankelijke onderzoeken door onder andere oud-directeur Rijksfinanciën De Jong brachten dat tekort begin dit jaar haarscherp in beeld.’

Tevreden

Akerboom: ‘Ik ben tevreden dat het kabinet de politie extra geld geeft om de tekorten terug te dringen. Extra bezuinigingen en drastische maatregelen zijn voor ons van de baan. Wij kunnen nu doen wat op dit moment van ons gevraagd wordt, namelijk werken aan veiligheid.’ Over terrorismebestrijding zegt Akerboom dat dit de taak is van wijkagent tot speciale eenheden: ‘Er ontstaat straks ruimte om beide wat te versterken. Dagelijks halen terroristische aanslagen en dreiging de media. Juist in zo’n tijd heeft iedereen een financieel gezonde en daarmee slagvaardige politie hard nodig.’

Prijskaartje

‘Terecht verwachten de burgers en de overheid dat de politie zuinig met haar geld omgaat’, besluit de korpschef. ‘Dat verwacht ook ik van mijn collega’s. Daar blijf ik onverminderd op letten. Tegelijkertijd moet de politie altijd helder maken welk prijskaartje er aan nieuwe taken hangt. Ik wil de buitenwereld exact uit kunnen leggen waarom mijn korps niet alles tegelijk kan.’