22
Wed, Sep
7 New Articles

politie

Nederland - Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt door de politie vooral per incident aangepakt. Hierdoor ontbreekt het noodzakelijke zicht op de breedte van de problematiek, die speelt in een gezin of een relatie. Dat staat in het rapport ‘ Meer dan ruzie.

Politie in de netwerkaanpak huiselijk geweld’, opgesteld door het Verwey Jonker Instituut in samenwerking met de politie.

Doel van dit onderzoek was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de samenwerking met netwerkpartners inzichtelijk te maken. Inge Smeets, liaison Zorg en Veiligheid van de eenheid Limburg: ‘Ik begrijp de conclusie uit het rapport, maar als ik kijk naar mijn eigen eenheid dan denk ik dat wij al in die brede ontwikkeling zitten voor wat betreft de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. We steken veel tijd en energie in de afhandeling van deze incidenten. Daarmee voorkom je namelijk een volgend huiselijk geweldsincident. Dus dat is al breder en verder kijken dan het incident op zich.’

Ambitie
De politie heeft de ambitie om de manier van samenwerken te verbeteren, schrijft het rapport. Veiligheid voorop, breder kijken dan het incident en eigenaarschap, zijn de ontwikkeldoelstellingen van de politieaanpak. Zo is de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van de samenwerking met stichting Veilig Thuis en intensiveren van de aanpak van ex-partnerstalking.

Afstemmen
Inge Smeets: ‘Het gaat bij incidenten rondom huiselijk geweld en kindermishandeling echt om samenwerken met je netwerkpartners. Vaak is er in zo’n gezin al van alles en nog wat aan de hand en zijn er al meerdere hulpverleningsinstanties bij betrokken. En je ziet dat de maatschappij dat ook van ons vraagt. We zijn als politie daarom veel meer in dat netwerk van de hulpverlening aanwezig om zaken als huiselijk geweld, verwarde personen en stalking af te stemmen met onze netwerkpartners zoals stichting Veilig Thuis.’

Veiligheid Voorop
‘De visie “Veiligheid Voorop” is ons kader’, zegt Smeets. ‘Als eerste zorg je natuurlijk voor de veiligheid van de slachtoffers, dat is het belangrijkste. Daarna ga je samen met je netwerkpartners kijken hoe je kunt zorgen dat dit geweldsincident niet nog een keer gebeurt. In het kader van ‘Samen op in Acuut’ proberen we om in acute huiselijk geweldsituaties zo snel mogelijk samen met Veilig Thuis op te trekken. ‘ Dat wil zeggen dat de politie, Veilig Thuis, OM, reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming in acute situaties direct samen optrekken.

Trainen
‘Daarnaast zijn er binnen de eenheden allerlei initiatieven, zoals trainingen over kindermishandeling en huiselijk geweld. Tijdens de training is tijd ingeruimd om samen te leren met medewerkers van Veilig Thuis: Hoe werkt de ander en hoe trekken we samen op in de aanpak van huiselijk geweld? Bij ons in Limburg is de opleiding erop gericht dat de specialisten Zorg en Veiligheid de andere collega ’s binnen hun basisteam meenemen in deze aanpak. In de landelijke overleggen huiselijk geweld merk ik dat iedereen zijn stinkende best doet om op deze manier te werken en de verbinding te maken met onze netwerkpartners. Alleen is niet iedere eenheid al zover. Maar de intentie is er.’

Maatwerk
Het stoppen van geweld en het herstellen van de veiligheid kan de politie niet alleen. De politie werkt samen met partners: Veilig Thuis (VT), het Openbaar Ministerie (OM), de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Samen met deze partners bekijkt de politie telkens met welke (combinatie van) maatregelen de veiligheid in het gezin het beste wordt geborgd. Soms zijn dat maatregelen uit de zorg, soms strafrechtelijke maatregelen of een combinatie daarvan. Smeets besluit: ’Het is dus altijd maatwerk.’