03
Sun, Jul
12 New Articles

politiek

Aanhoudende groei behoefte snelheid en capaciteit

Den Haag - Agentschap Telecom signaleert in de Staat van de Ether 2015 dat de vraag naar snelheid en capaciteit op het gebied van telecommunicatie blijft toenemen en dat vergunninghouders specialistisch werk steeds vaker uitbesteden. Dit kan leiden tot misverstanden over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden.

Groeiende behoefte aan snelheid en capaciteit
De maatschappelijke vraag naar snelheid en capaciteit op het gebied van telecommunicatieverbindingen blijft toenemen. Het agentschap signaleert dat operators als reactie daarop investeren in hun netwerken.  Om meer capaciteit te kunnen bieden hebben zij de laatste jaren veel straalverbindingen vernieuwd of vervangen. Peter Spijkerman, Directeur- hoofdinspecteur van Agentschap Telecom: ’’ De telecom-infrastructuur in Nederland is robuust en kan een stevige toename van dataverkeer aan. Echter de capaciteit van ons telecomnetwerk is niet oneindig. Het afgelopen jaar hebben operators flink geïnvesteerd in hun netwerken. Er zijn 4000 antenne-installaties bijgekomen wat heeft geleid tot kleinere dekkingsgebieden per basisstation. Voor consumenten en bedrijven kwam hierdoor meer capaciteit beschikbaar.’’
magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/toenemende-vraag-naar-snelheid-en-capaciteit 

Uitbesteden kan leiden tot onduidelijkheid over verantwoordelijkheid  
De telecommunicatieketen wordt groter en complexer. Het agentschap signaleert dat vergunninghouders specialistisch werk steeds vaker uitbesteden aan derden. Dit zijn specialistische installateurs of advies –en ingenieursbureaus die kennis en kunde aanbieden waarover de vergunninghouder zelf niet (meer) beschikt. Ze leggen bijvoorbeeld technische installaties aan of programmeren zendapparatuur. Dat ‘ontzorgt’ de vergunninghouder maar kan ook leiden tot misverstanden over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden. Spijkerman: ’’De vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn frequentiegebruik en het naleven van de vergunningsvoorwaarden. Mochten daar misverstanden over ontstaan, dan zullen we hem daarop aanspreken. Ook als een deel van het werk contractueel is uitbesteed aan een derde die niet onder het toezicht van het agentschap valt.’’
magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/meer-partijen-in-telecomketen

Frequentiegebruik Brzo
Bij bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn is zorgvuldig frequentiegebruik van groot belang. Als in deze ‘Brzo-sector’ storing optreedt als gevolg van onzorgvuldig frequentiegebruik kunnen de gevolgen groot zijn. Het kan tot verstoring van het bedrijfsproces leiden, en daarmee de veiligheid van het bedrijf en de omliggende regio in gevaar brengen. Agentschap Telecom heeft een beeldvormend onderzoek gedaan naar het frequentiegebruik van 26 Brzo-bedrijven in het Rijnmond gebied. Bij 21 van hen zijn overtredingen geconstateerd, variërend van afwijkingen van de vergunningsvoorwaarden tot illegaal frequentiegebruik. Bij de gecontroleerde Brzo-bedrijven bleek weinig ‘frequentie-kennis’ aanwezig. Werkzaamheden op dit vlak worden ook hier veelvuldig uitbesteed aan derden die wel beschikken over deze specialistische kennis. In 2016 gaat Agentschap Telecom met de sector in gesprek over mogelijke verbeterpunten.
magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/frequentiegebruik-bij-bedrijven-met-gevaarlijke-stoffen

Interessante links:

Jaarbericht Staat van de Ether 2015:
magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/index

Voorwoord en inleiding van de toezichthouder:
magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/voorwoord
 
Cijfers toezicht:
magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/toezicht
 
Cijfers aantal vergunningen:
magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/vergunningen
 
Loket meldplicht telecomwet: magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/loket-meldplicht-telecomwet

Minder graafschades in 2015: magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/minder-graafschades.-en-toch

Illegaal FM:
magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2016/01/illegaal-fm