01
Wed, Dec
0 New Articles

Ingezonden

WILLEMSTAD - Pathalogische leugens vertellen aan het gemeenschap.

De tij moet keren!!
Meer dan 30 jaar wanbeleid en wanprestatie en de les niet geleerd. Schandalig en terecht die “aanwijzing”. Ja, een ander moet aan de politieke bestuurders vertellen dat zij niet deugden om de financien van hun land te beheren. Dat ze jaren gefaald hebben om als volwassen mannen en vrouwen de financien van hun land op orde te hebben. Schande!!

De tij moet keren
Geen een land ter wereld laat zijn lasten door de jaren heen -30 jaar - steeds stijgen en geen voorzieningen willen treffen om deze dekken. Schandalig. Niet durven Belasting gelden te innen of de brood en impopulaire nodige kostendekkende voorzieningen te nemen. Schijn populaire politieke acties. Kort termijn denken en geen Politie ke daadkracht en visie. En de bevolking maar blijven geloven in “stoerdoenerij van man en vrouw”... stop met leugens vertellen aan het gemeenschap en neem je verantwoordelijkheid is het predicaat!

De tij moet nu keren. Een “Groei Akkoord”, een “polderdocument”
Met Nederland, die goed is in het polderpolitiek voeren. Een document om vooral de schande van een aanwijzing te verbloemen. Eerst laten zien, dan geloven, zou het gemeenschap zeggen. Het gemeenschap heeft en kan geen vertrouwen meer hebben in haar bestuurders, trouwens ook niet haar vertegenwoordigers in de Staten van Curacao. Schande, als een parlamentarieer er niet thuis is voor zijn gemeenschap.

Wat zijn de concrete maatregelen die het gemeenschap merken en/of voelen met oog op een betere toekomst? Kunnen de huidige bestuurders wel iets beters kunnen opbrengen dan wat zij tot nu toe hebben laten zien? Regeren is een kunst ten bate van het gemeenschap. Als je dat kunstje niet in je mars hebt, dan is de tijd nu om te verkassen. Het is nu 12/12!