06
Thu, May
8 New Articles

Ingezonden

Willemstad - We hebben onze eigen verkiezingen nauwelijks gehad en wat zien we internationaal, je wordt overspoeld met de slogan "Nobody for president".

thumbnail Nobody3 300BBC, News Gazette, USA Today, Forbes, CNN om maar enkele te noemen, ZELFS Nederlandse pers geeft aandacht aan de stelling om niet te gaan stemmen voor een nieuwe president in Amerika.

Wat ons als MKK opvalt is dat deze " Nobody for president" hetzelfde is als wat wij stelden als MKK al jaren geleden. Iets wat we ook bij de laatste verkiezingen op het eiland naar buiten probeerden te brengen. Mensen moeten NIET gaan stemmen en dan kunnen er grote veranderingen komen.

Maar wat is het verschil?
Bij deze presidentsverkiezingen is het de pers en zelfs internationale pers die deze vorm van vrijheid van meningsuiting respecteert en ook deze groepering de kans geeft om een duidelijk standpunt naar buiten te brengen. Overal zie je het nieuws en advertenties om niet te gaan stemmen en het internet staat er vol van! Google geeft 15.000 resultaten als je deze slogan invoert!

Dan denken wij als MKK terug wat er lokaal gebeurde. De minister van justitie heer Navarro liet, volgens verklaringen van enkele journalisten, een publicatieverbod opleggen op alles wat van MKK en John H Baselmans-Oracle komt! Ook werd er vanuit justitie (lees politiek) een totaal verbod opgelegd dat de stelling "No Bai Vota" gepubliceerd zou worden! De krant Extra ging zo ver dat zij een advertentie weigerde! Andere kranten reageerden helemaal niet op de vraag om deze advertentie op de voorpagina te plaatsen. Bellen had verder geen zin daar er duidelijk een publicatieverbod was! Men ging zelfs zo ver dat in deze verkiezingsstrijd men MKK en John H Baselmans-Oracle regelmatig bedreigde.

Radio, TV en alle verdere media en hun zogenaamde onpartijdige journalisten werden opgedragen "No Bai Vota" als een leugen de wereld in te brengen. Dat alles ondanks de internationale juridische stukken die aantonen dat bij 51% van niet stemmers een verkiezingsuitslag niet geldend is. Zelfs ons stembureau en hun raad moesten deze stelling ontkennen en met leugens komen om alles lokaal te verbergen. Maar wat zien we nu? In Amerika mag je dus wel deze stelling plaatsen en is het zelfs een optie geworden! Wat duidelijk nu is, is dat in het doctorale Nederland en de daar aan vastgekoppelde eilanden via justitie alles nog steeds als leugens afgedaan wordt wat MKK stelt.

Er werden lokaal kapitalen aan campagnes uitgegeven om de mensen aan het stemmen te krijgen maar ondanks dat heeft MKK weer 11% meer niet stemmers gehad! Het is overduidelijk dat onze eilanden de regels van de internationale verdragen niet respecteren. Het is daarom belangrijk dat we de volgende keer deze 51% gaan halen ondanks alle tegenwerking en publicatieverboden van een maffia minister, politiek en zogenaamde controleurs.

"Nobody for president": Amerika vrijheid van meningsuiting
"No Bai Vota" voormalige Nederlandse Antillen - Nederland: Dictatuur en schending van de volgende verdragen en regels

- Hoofdstuk 1: Grondrechten
Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

- Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,
Artikel 9: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Artikel 18: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

- Internationaal Jeugdrecht
Artikel 14: Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst

- The Universal Declaration of Human Rights
Artikel 5 “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

Wat we als MKK nu gaan doen is duidelijk; we hebben nu alle bewijs in handen dat zowel de justitie Curaçao en hun"maatjes" inclusief politiek gesteund door Nederland (die zogenaamd toe ziet op deze verkiezingen) zich niet houden aan de internationale regels.

Als Amerika deze regels wel respecteert en een voormalige Antillen en hun "toezichthouder" Nederland deze regels aan hun laars lappen en als leugens afdoen dan gaat het tijd worden dat we dit internationaal gaan aankaarten. U zult er zeker meer van gaan horen daar de brieven komende week verstuurd worden naar de diverse internationale organisaties die toe moeten zien op onze vrijheden.

Het is genoeg geweest heren politici, justitie, maffia en Nederland, u bent te ver gegaan.