24
Tue, Nov
3 New Articles

Ingezonden

Na het ontkennen van en over de gevaren die de gevangenen dagelijks lopen, blijven zich er nieuwe zaken melden vanuit deze gevangenis.

- Zo is er een melding binnengekomen dat een medewerker 3 maanden op non actief is gezet omdat volgens een minister en zijn directeur hij de klokkenluider is! Een lachwekkende veronderstelling daar het juist andere klokkenluiders zijn die nu dit naar buiten brengen. Naar verluidt is de man die op non actief is gezet zelfs aangenomen om misstanden te rapporteren in deze gevangenis! Nu is hij doelwit van een gefrustreerde leiding en haar meerdere.

- Verder is er melding van dat vele geld van de gemeenschap, wat bedoeld is voor het laten draaien van de gevangenis, via valse declaraties verdwijnen in zakken van bewaarders en personeelsleden. Maar ook worden feestjes die duizenden guldens kosten, gedeclareerd en goedgekeurd door de gevangenisleiding en haar minister!

- Komen we op het bonnensysteem waarbij medewerkers van SDKK zichzelf eten en goederen toebedelen die eigenlijk voor de gevangenen zijn.

- Het gesjoemel met de prikklok waarbij volgens melding 25 mensen op één tijd kunnen klokken. Werden die 25 kaarten dan tegelijk ingevoerd? Ja, want de klok is uit te zetten en men kan dan handmatig een tijd in zetten!

- Is er ook nog de melding van de medicijnen die als water voor de zon verdwijnen. Deze medicijnen worden niet gebruikt voor de gevangenen maar worden meegenomen door de medewerkers die in de kamer en de kast van medicijnen kunnen komen. Zo verdwijnen er vele medicijnen naar privé adressen buiten de gevangenis.

En zo zouden we een compleet rapport kunnen maken van zaken wat de gemeenschap grote sommen geld kost en waar een minister en zijn directeur zich via ontkenning en mensen onterecht behandelen en zelfs bewust in gevaar brengen, proberen te verschuilen voor de buitenwereld. Dat terwijl er vele aangiftes en meldingen gemaakt zijn bij deze verantwoordelijke personen!

Het blijkt uit de papieren dat van alle zaken aangiftes gedaan zijn zowel bij de minister van justitie, SDKK directeur als in zeer veel gevallen bij Openbaar Ministerie. Niets wordt er mee gedaan en erger nog, alles wordt verzwegen net zoals de wapen- en drugshandel die er dagelijks gaande is in deze SDKK gevangenis.

Het is triest dat vanuit de politiek niemand deze zaak aanpakt en geen onderzoek gelast! Dat terwijl er veel overheidsgeld verdwijnt via deze weg. Triester is dat juist onschuldige mensen worden veroordeeld zonder enig bewijs en zonder enige rechterlijk vonnis. Het blijkt duidelijk dat we, gezien de bedreigingen, in een justitiële dictatuur leven waar oprechte mensen worden veroordeeld zonder een rechterlijke uitspraak. Burgers die alleen handelen zoals het zelfs in de wet beschreven staat. Elke burger heeft de plicht om te registreren en te rapporteren als er zaken niet kloppen. NEE, op dit eiland is dat je je mond moet houden als veel geld, gemeenschapsgeld, gestolen wordt. Buiten dan nog eens dat mensen gemarteld worden, drugs en wapens een normale handel is voor deze gevangenis.

De omgekeerde wereld, waar de ware criminelen kennelijk niet achter de tralies zitten maar juist vrij rondlopen in pakken, stropdas en / of uniformen.