01
Wed, Apr
5 New Articles

Politiek

WILLEMSTAD - Naar aanleiding van berichtgeving in - , en vragen uit, de lokale media over een eventuele overplaatsing van de heer G.R. M. Jamaloodin uit de gevangenis in Bonaire, bericht het Openbaar Ministerie als volgt.

Uitgangspunt is dat personen die in Curaçao een strafbaar feit hebben begaan en ook in Curaçao zijn veroordeeld, hun straf aldaar uitzitten. Hetzelfde geldt ook voor personen die ervan verdacht worden hier een strafbaar feit hebben begaan en in voorlopige hechtenis zitten, in afwachting van de behandeling van hun strafzaak.

Het vorenstaande kan anders zijn, indien wegens veiligheidsoverwegingen, plaatsing in een andere inrichting binnen het Koninkrijk nodig wordt geacht.

Ook voor de heer Jamaloodin geldt, dat hij naar Curaçao zal worden overgebracht en geplaatst zal worden in een detentiecentrum op het eiland, op het moment dat de situatie dat toelaat. Over het moment waarop deze overplaatsing kan en zal geschieden, kan het Openbaar Ministerie, - juist uit veiligheidsoverwegingen – , geen mededelingen doen.