22
Thu, Aug
0 New Articles

Politiek

WILLEMSTAD – De regering heeft kennisgenomen van het advies dat de College Financieel Toezicht (CFT), waarin zij de Rijksministerraad (RMR) het advies geeft om te besluiten tot een aanwijzing aan Curaçao inzake de begroting 2019.

De CFT had eerder reeds aangegeven te verwachten dat de begroting niet aan de normen conform de Rijkswet Financiën voldoet.

De regering heeft op 27 maart j.l. een brief aan de Nederlandse premier Rutte, als voorzitter van de RMR, gestuurd waarin een beroep wordt gedaan op artikel 25 van de Rijkswet Financieel Toezicht. Dit artikel biedt de mogelijkheid om met instemming van de Raad van Ministers van het Koninkrijk af te wijken van de begrotingsnormen zoals die in de Rijkswet zijn vastgelegd. De regering geeft in e brief aan dat er sprake is van buitengewone gebeurtenissen die onze economie, begroting en gemeenschap hard raken. Zo hard dat een beroep wordt gedaan op het hiervoor bedoelde uitzonderingsartikel in de Rijkswet.

Het CFT geeft aan dat het aan de RMR is om te besluiten of de aanwijzing er daadwerkelijk komt, en zo ja, wat daarvan de precieze inhoud zal zijn. Voordat de aanwijzing wordt gegeven wordt het bestuur van Curaçao in de gelegenheid gesteld om zijn visie te geven. De regering van Curaçao zal hiervan, in aanvulling op de recente brief aan premier Rutte, gebruik maken.