01
Mon, Jun
0 New Articles

Politiek

Willemstad - Op verzoek van de Minister Koenders van Buitenlandse Zaken in Nederland zal op 2 en 3 november Minister President Eugene Rhuggenaath,

als delegatieleider van het Koninkrijk der Nederlanden, te San José, Costa Rica, deelnemen aan de "Conferentie van verdragspartijen bij het Verdrag inzake samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caribisch gebied" alsmede aan het "Seminar over het Verdrag van San José".

Het Verdrag van San José is een regionaal verdrag dat regionale samenwerking in het Caribisch Gebied nastreeft ter bevordering van bestrijding van drugssmokkel en transnationale criminele netwerken in het kader van drugs. Dit is de eerste keer dat de partijen bij elkaar komen. Aan de orde zal komen de uitvoering van het verdrag in de praktijk en eventuele verbeterpunten in de uitvoering daarvan alsmede de versterking van de operationele samenwerking tussen de partijen.

Tijdens het “Seminar over het Verdrag van San José” zal o.a. stilgestaan worden bij het creëren van meer draagvlak en steun voor het “Verdrag van San José” onder de andere landen in het Caribisch Gebied. Onder andere door de voordelen van het “Verdrag van San José” te bespreken en aan te geven wat de effecten die transnationale en drugs-gerelateerde criminaliteit hebben in onze gemeenschappen. Verder zal de minister president ook bilaterale gesprekken aangaan met de autoriteiten van Costa Rica en het bedrijfsleven.

Minister President Rhuggenaath zal worden bijgestaan door Brigadier Generaal De Vin van de Koninklijke Marine en van Kustwacht en door medewerkers van zowel Buitenlandse Zaken als Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) van Curaçao.