21
Mon, Jun
14 New Articles

Politiek

WILLEMSTAD – 28 april 2017 Vandaag heeft Minister-President G.S. Pisas in verband met de Statenverkiezingen van heden het ontslag van zijn kabinet en dat van de Gevolmachtigde Minister aangeboden aan de Gouverneur.

De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, heeft het ontslagverzoek in beraad genomen. Daarbij heeft zij aan de ministers en de Gevolmachtigde Minister verzocht om zich te blijven belasten met de lopende zaken die in het belang van Curaçao noodzakelijk geacht moeten worden en om met haar te blijven samenwerken totdat op de ontslagaanvraag is beslist.