21
Mon, Jun
14 New Articles

Politiek

Willemstad - De verdediging heeft vandaag een aantal verzoeken aan het Gerechtshof gedaan:

Verdedigings team Schotte en van der Dijs 21.    Voldoende gelegenheid om haar eigen deskundigen onderzoeken af te ronden:
a.    Het forensisch digitale onderzoek w.o. onderzoek naar de gegevens van de laptop van de heer Schotte;
b.    Forensisch accountancy onderzoek naar de financiële gegevens waarop het OM en het gerecht zich baseren;
c.    Onderzoek naar de wijze waarop destijds financiering van politieke partijen plaatsvond;
2.    Drie onderzoeken naar de start van de strafzaak;
3.    het horen van een aantal getuigen zowel de inhoudelijke aspecten van de zaak alsook ten aanzien van de start van deze strafzaak.

De onderzoeken zien op de ontvankelijkheid van het OM en op de materiele inhoud.

De onderzoeksvragen zien op de vraag of de strafzaak had mogen plaatsvinden en zo ja, zien de overige onderzoek wensen op de niet bewezen verklaring van de aanklacht.

We hopen dat de onderzoeken die uitstaan en waarom we verzocht hebben zullen bevestigen dat wat wij nu hebben geanalyseerd - te weten dat de strafzaak überhaupt nooit had mogen plaatsvinden - en zelfs als deze al had mogen plaatsvinden - de heer Gerrit Schotte en mw. Cicely van der Dijs nooit veroordeeld hadden mogen worden.

In het kader van deze nieuwe onderzoeken die de verdediging uitvoert, hebben de heer Schotte en mw. Van Dijs meer vertrouwen gekregen in de rechtsgang en hebben vandaag het Hof kenbaar gemaakt dat zij bij de inhoudelijke behandeling een verklaring zullen afleggen.

De vervolg uitspraak zal zijn op 16 november om 13.45 uur.

 

Advocaten:
Prof. Dr. Mr. G.G.J. Knoops
Mevr. Mr. C.J. Knoops-Hamburger
Mevr. Mr. M.C. Vaders
Mevr. Mr. J.A. Baaijens