20
Thu, Feb
4 New Articles

Lokal

Willemstad - Een van de grootste uitdagingen van het Ministerie SOAW is het groot aantal klanten met een zeer hoge water- en electriciteitsschuld en/of klanten die van het water- en elektriciteitsnet zijn afgesloten.

Onlangs vergaderde SOAW met het bestuur van Aqualectra om tot een structurele oplossing te komen voor deze specifieke groep, die hun verantwoordelijk-heid niet kunnen nakomen en hun schuld niet kunnen betalen. Het ministerie SOAW en Aqualectra hebben afspraken gemaakt om dit probleem op te lossen.

IMG 2935Aqualectra en het Ministerie SOAW hebben afgesproken dat Aqualectra een formule zal voorstellen om SOAW twee weken van te voren te informeren dat een klant van het ministerie van het net zal worden afgesloten. Iedere klant die het ministerie om hulp vraagt moet ermee akkoord gaan om Pagatinu aan te sluiten. Het ministerie en Aqualectra blijven de bevolking bewustmaken van het effectief gebruik van water en elektriciteit en het nakomen van hun verantwoordelijkheid. Het ministerie komt met een gestructureerd en concreet voorstel om een betalingsregeling te treffen met haar klanten, die niet aan de eisen van Aqualectra kunnen voldoen vanwege hun inkomen.

De partijen hebben ook met elkaar gesproken over de introductie van een nieuw Pagatinusysteem voor water, de administratie van Aqualectra van de subsidie voor water en elektriciteit waar DSLB-klanten recht op hebben, een betalingsregeling volgens het nieuwe beleid van Aqualectra en zeer hoge schulden van klanten als gevolg van het manipuleren met de elektriciteitskast of het water- en elektriciteitsnet door klanten.

Aqualectra en het Ministerie SOAW hebben afgesproken dat ze maandelijks zullen vergaderen over aandachtspunten wat betreft klanten van het ministerie en om de bevolking te blijven informeren.