30
Sat, May
6 New Articles

Lokal

WILLEMSTAD, 13 mei 2019 – De Internationale Arbeidsorganisatie ILO organiseert op 14 en 15 mei de 11de Caribische ministeriële conferentie in Bridgetown, Barbados.

De conferentie, die om de twee jaar wordt voorbereid en gefaciliteerd door de ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean, is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsministers uit het Caribisch gebied om onder meer met elkaar van gedachten te wisselen over belangrijke actuele thema’s die op de agenda van de ILO staan en om een gezamenlijk Caribisch standpunt in te nemen over deze thema’s.

De Caribische ministeriële conferentie staat dit jaar in het teken van de viering van het honderdjarig bestaan van de ILO (‘Centenary’) en biedt arbeidsministers, hooggeplaatste functionarissen en waarnemers uit de regio de gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over het rapport dat op 22 januari dit jaar is uitgebracht door de ILO Internationale Commissie over de Toekomst van Werk getiteld ‘Work for a Brighter Future’.

In het rapport ‘Work for a Brighter Future’ worden overheden opgeroepen om een aantal maatregelen te nemen om de uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met ingrijpende veranderingen in de wereld van werk. Het rapport drukt de visie uit voor een mensgerichte agenda die gebaseerd is op investeringen in de capaciteiten van mensen, arbeidsinstellingen en waardig en duurzaam werk.

Een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) zal als waarnemer bij die conferentie aanwezig zijn. Zoals bekend, bekleedt de SER binnen de internationale associatie van sociaal-economische adviescolleges en vergelijkbare instituties, AICESIS, een voorname rol en is nauw betrokken bij het thema toekomst van werk.

Meer informatie over de conferentie is te vinden op de volgende website: https://www.ilo.org/caribbean/events-and-meetings/WCMS_681688/lang--en/index.htm