29
Sun, Mar
0 New Articles

Lokal

Willemstad - In het weekeinde van 10-12 juni organiseert Rotary Club Willemstad voor het zevende jaar op rij een leiderschaps training voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar, de Rotary Youth Leadership Award (RYLA).

“Leiderschap kan je leren. En hoe eerder je daarmee begint, hoe beter” stelt Chris Winkel voorzitter van de Rotary Club. RYLA is een workshop van 3 dagen waarin geselecteerde leerlingen tussen 13 en 18 jaar hun leiderschapstalenten ontwikkelen. De RYLA is sinds 2010 elk jaar met veel enthousiasme succesvol afgesloten en wordt door de jonge deelnemers hoog gewaardeerd.

“Wij geloven in de Curaçaose jeugd. Jaarlijks bieden wij maximaal 40 jongeren tussen de 13 en 18 jaar de kans om „leadership skills” te ontwikkelen. Afkomstig van alle schooltypes, worden zij voornamelijk via hun scholen voorgedragen wegens de bijzondere prestaties die zij hebben laten zien. Zij participeren via de Rotary een weekend lang in een intensief Youth Leadership Programma, dat jaarlijks wereldwijd voor honderden jongeren wordt uitgerold.” De Award winnaar mag kosteloos gaan deelnemen aan een internationale RYLA in de USA of Europa die geheel door Rotary Club Willemstad en de sponsors van het event wordt verzorgd.

Over leiderschap bestaan diverse visies en theorieën. Als serviceclub heeft Rotary Club Willemstad zelf gedefinieerd wat onder modern leiderschap wordt verstaan. Moderne leiders vervullen een duidelijke voorbeeldfunctie. Het zijn trekkers, maar ook teamplayers; personen die leiding en verantwoordelijkheid durven nemen, maar tegelijkertijd ook anderen de ruimte bieden om tot hun recht te komen.

De beoordeling van leiderschapskwaliteiten wordt zorgvuldig uitgevoerd. Gedurende het hele weekend observeert een speciaal team het gedrag van de deelnemers, dat beoordeeld wordt aan de hand van heldere criteria. Daarnaast leveren de trainers en begeleiders ook input en geven alle jongeren zelf ook aan wie, volgens hen, de beste leider is. Het competitieve element maakt het RYLA-programma levendig en leuk, maar eigenlijk zijn er geen verliezers. Elke leerling die meedoet heeft leiderschapsvaardigheden. Bij sommigen zijn die al wat verder ontwikkeld. De 6 winnaars van afgelopen 6 jaar, vertonen opvallende overeenkomsten. Allemaal zijn communicatief vaardig en goede luisteraars, nemen op natuurlijke wijze de leiding, maar blijken ook heel goed in staat om hun teamleden bij alle opdrachten te betrekken en te activeren.

De Rotary heeft nu zes keer het Youth Leadership Progamma gedraaid en blijft dit de komende jaren voortzetten. De animo onder jongeren is groot en de evaluaties zijn zeer positief. Ze houden na de RYLA contact en zoeken elkaar regelmatig op. Met dit leiderschapprogramma willen we de lokale scholen ondersteunen. Veel scholen hebben een druk curriculum en beperkte financiële middelen en organisatiekracht. Hierdoor is er weinig aandacht voor social en leadership skills, terwijl dit in de wereld van vandaag steeds belangrijker wordt.

Wij rekenen op de scholen om hun beste leerlingen af te vaardigen. Het programma is gratis en staat open voor iedereen. Het geeft gemotiveerde en getalenteerde kinderen net die extra push.

Leiderschapskwaliteiten zijn zeker niet gebonden aan een bepaald type school of een bepaald type kind. Er is veel talent en diversiteit. “Onze jongeren zijn tot veel meer in staat dan wij denken. Tijdens de RYLA valt het op, hoe snel ze een hechte groep vormen over alle verschillende scholen heen, gezamenlijke prestaties neerzetten en visies formuleren voor de toekomst van Curaçao. Die potentie moet je cultiveren. Met onze programma’s en projecten willen we bruggen bouwen naar jongeren van heel Curaçao en moderne leiders kweken met teamgeest en gemeenschapszin.” aldus Fatima de Windt- Ferreira die elk jaar de RYLA leidt.

De trainingen aan de jonge leiders worden verzorgd door professionals en het gehele programma wordt gesponsord door onder andere Maduro Curiels Bank, ENNIA, Avila Beach Hotel, Burgers & Fung A Loi Notarissen, EY, Paul Kok, SFT, Korpodeko, AFAS, Guardian Group Fatum, OBNA, Orco Bank, Kadans, Insel Air, Scuba Lodge, Ard Vreugdenhill, all instructors (Hubert Martha, Arthur Rosaria, Willem Jan Stokhof, Remy de Haas en Janine Korf) en role models (Deva-dee Sillie and Djuric Virginie) en Patrick Thissen

Foto: RYLA deelnemers van 2015.