04
Sat, Jul
0 New Articles

Lokal

WILLEMSTAD – PWF is SOAB dankbaar voor de vrijwillige ondersteuning die de Stichting recentelijk heeft geleverd aan hun organisatie.

Onder begeleiding van twee professionals van SOAB heeft het Fonds verbeteringen aangebracht in hun kernprocessen en hiermee hun dagelijkse ‘workflow’.

SOAB ondersteunt Stichting Prinses Wilhelmina Fonds 01Het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) zet zich in voor de begeleiding en ondersteuning van kankerpatiënten op Curaçao. Het Fonds levert hiernaast ook een belangrijke bijdrage aan kankeronderzoek. In de afgelopen jaren heeft PWF haar werkzaamheden uitgevoerd zonder eigenlijk te beschikken over efficiënt werkende processen. Gezien de maatschappelijke bijdrage die PWF aan de Curaçaose gemeenschap levert, heeft SOAB van haar kant het Fonds kosteloos ondersteund bij het in kaart brengen van verbeterpunten in de kernprocessen van de organisatie.

De zorgmanager (mw. Sylvia van den Heuvel) van het Fonds was nauw betrokken bij het gehele proces. ‘Nu dat de procesbeschrijvingen er zijn, helpt dit PWF op weg naar verdere professionalisering’, aldus Sylvia van den Heuvel. Zowel de zorgmanager als de voorzitter (mw.Frieda Geller) laten weten het team van SOAB erg dankbaar te zijn voor hun geweldige inzet.

Het personeel van PWF heeft tevens waardevolle input geleverd door hun beschikbaarheid voor interviews met SOAB. Het betreft voornamelijk de processen waardoor de begeleiding van cliënten in de praktijk verbeterd wordt. Hierdoor zullen cliënten hun periode van behandeling via het PWF prettiger kunnen doorbrengen. PWF zal nu de nieuwe werkwijze in de praktijk gaan brengen.SOAB ondersteunt Stichting Prinses Wilhelmina Fonds

Dankzij de goede ondersteuning en advies van SOAB, zal de implementatie naar verwachting goed verlopen. Het belang van PWF en hun cliënten is voor SOAB doorslaggevend geweest om de kosten van deze ondersteuning niet in rekening te brengen, en op deze manier terug te geven aan de gemeenschap.

Sinds de oprichting van SOAB levert de Stichting een steeds breder scala aan assurance, advies en audit gerelateerde diensten aan de overheid van Curaçao en aan overheid gerelateerde instanties.
SOAB hoopt op deze wijze een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan de interne werkwijze van PWF.