23
Sat, Mar
18 New Articles

Lokal

WILLEMSTAD - De regering van Curaçao is verheugd over het vonnis in kort geding over de opheffing van de derden beslagen die zijn gelegd door ConocoPhilips.

Minister President Eugene Rhuggenaath verklaarde dat de rechter hiermee het landsbelang voorop heeft gesteld. Het beslag van ConocoPhillips is opgeheven voor zover nodig voor de brandstof- en electriciteitsvoorziening op Curaçao.

Refineria Isla c.s. moet levering van brandstoffen, of ruwe olie die nodig is voor productie van brandstof en elektricteit op Curaçao, hervatten en hervat houden, zo bepaalde de rechter vrijdagmiddag. Refineria Isla c.s. moet dus blijven voldoen aan hun leveringsverplichting aan de Curacaose overheidsvennootschappen. De rechter heeft ook bepaald dat PDVSA c.s. een dwangsom moet betalen van USD 1 miljoen per dag als zij de leveringen niet nakomt, tot een maximum van USD 100 miljoen.

Het vonnis wordt de komende dagen nader geanalyseerd. Ondertussen blijft het ‘contingency plan’ van de overheid van kracht.